Detail publikace

Porovnání metod pro analýzu dat získaných kouřovou vizualizací

CALETKA, P. PECH, O. JEDELSKÝ, J. JÍCHA, M. RICHTER, J.

Originální název

Comparison of Methods for Determination of Borders of Stream Visualized by Smoke Method

Český název

Porovnání metod pro analýzu dat získaných kouřovou vizualizací

Anglický název

Comparison of Methods for Determination of Borders of Stream Visualized by Smoke Method

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

Smoke visualization is the method which aims to obtain primary, especially qualitative information about the flow field. One of the visualization outputs is a plane cut of the flow (image). It is necessary to separate the flow region from the background with image segmentation because of information about its geometry. After this operation, the flow border points are detected.

Český abstrakt

Kouřová vizualizace je je metoda, jejímž cílem je získat prvotní, zejména kvalitativní informace o proudovém poli. Jedním z výstupů vizualizace je rovina řezu proudu (snímek). Pro informace o geometrii proudu je nutné separovat oblast proudového pole od pozadí prostřednictvím obrazové segmentace. Po provedení této oprace jsou hraniční body proudu detekovány.

Anglický abstrakt

Smoke visualization is the method which aims to obtain primary, especially qualitative information about the flow field. One of the visualization outputs is a plane cut of the flow (image). It is necessary to separate the flow region from the background with image segmentation because of information about its geometry. After this operation, the flow border points are detected.

Klíčová slova

vizualizace proudu; obrazová segmentace; automobilové výustky; mechanika tekutin; prahování

Rok RIV

2015

Vydáno

23.06.2015

Nakladatel

University J. E. Purkyně in Ústí nad Labem Faculty of Production Technology and Management Department of Machines and Mechanics

Místo

Ústí nad Labem

ISBN

978-80-7414-912-2

Kniha

34th Conference of Departments of Fluids Mechanics and Thermomechanics Proceedings of Extended Abstracts

Edice

1

Strany od

11

Strany do

12

Strany počet

2

BibTex


@inproceedings{BUT115624,
 author="Petr {Caletka} and Ondřej {Pech} and Jan {Jedelský} and Miroslav {Jícha} and Jan {Richter}",
 title="Comparison of Methods for Determination of Borders of Stream Visualized by Smoke Method",
 annote="Smoke visualization is the method which aims to obtain primary, especially qualitative information about the flow field. One of the visualization outputs is a plane cut of the flow (image). It is necessary to separate the flow region from the background with image segmentation because of information about its geometry. After this operation, the flow border points are detected.",
 address="University J. E. Purkyně in Ústí nad Labem Faculty of Production Technology and Management Department of Machines and Mechanics",
 booktitle="34th Conference of Departments of Fluids Mechanics and Thermomechanics Proceedings of Extended Abstracts",
 chapter="115624",
 edition="1",
 howpublished="print",
 institution="University J. E. Purkyně in Ústí nad Labem Faculty of Production Technology and Management Department of Machines and Mechanics",
 year="2015",
 month="june",
 pages="11--12",
 publisher="University J. E. Purkyně in Ústí nad Labem Faculty of Production Technology and Management Department of Machines and Mechanics",
 type="conference paper"
}