Detail publikace

Etalony starých délkových měr v České republice a jejich dokumentace

CIKRLE, P. BUREŠ, J. CHARVÁT, Z.

Originální název

Etalony starých délkových měr v České republice a jejich dokumentace

Český název

Etalony starých délkových měr v České republice a jejich dokumentace

Anglický název

The Standards of Old Liner Measures in the Czech Lands and Their Documentation

Typ

kapitola v knize

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Předmětem publikace je dokumentace historických etalonů délky v českých zemích. Jsou zde posány jednotlivé váhové a měrové systémy, které byly používány v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Následuje přehled doposud známých externích etalonů délkových měr na území České republiky, s fotodokumentací všech měřidel. Dále je popsána technologie dokumentace pomocí fotogrammetrické metody a jsou uvedeny dva vzorové katalogové listy měřidel - lokte z Litomyšle a hrobní míry z Litovle.

Český abstrakt

Předmětem publikace je dokumentace historických etalonů délky v českých zemích. Jsou zde posány jednotlivé váhové a měrové systémy, které byly používány v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Následuje přehled doposud známých externích etalonů délkových měr na území České republiky, s fotodokumentací všech měřidel. Dále je popsána technologie dokumentace pomocí fotogrammetrické metody a jsou uvedeny dva vzorové katalogové listy měřidel - lokte z Litomyšle a hrobní míry z Litovle.

Anglický abstrakt

The paper deals with the standards of linear measures in the Czech lands and their documentation. The development of measure system is briefly mentioned: the stages and milestones in the development of weights and measures; measure units used in Czech lands; an overview of preserved historic standards of linear measures in what is now in Czech republic. Also, the paper described the techniques of calibration measurements and documentation of historic gauges. Attached are some elaborated catalogue sheets documenting the Litomyšl all and Litovel sepulchral measure.

Klíčová slova

váhy, míry, přístroje, dokumentace, historický etalon

Rok RIV

2014

Vydáno

31.12.2014

ISBN

978-80-7037-249-4

Kniha

Z dějin geodézie a kartografie 17. Zeměměřičské práce, mapová díla, osobnosti a sbírky

Edice

Rozpravy Národního technického muzea v Praze

Číslo edice

223

Strany od

245

Strany do

263

Strany počet

19

BibTex


@inbook{BUT114948,
 author="Petr {Cikrle} and Jiří {Bureš} and Zdeněk {Charvát}",
 title="Etalony starých délkových měr v České republice a jejich dokumentace",
 annote="Předmětem publikace je dokumentace historických etalonů délky v českých zemích. Jsou zde posány jednotlivé váhové a měrové systémy, které byly používány v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Následuje přehled doposud známých externích etalonů délkových měr na území České republiky, s fotodokumentací všech měřidel. Dále je popsána technologie dokumentace pomocí fotogrammetrické metody a jsou uvedeny dva vzorové katalogové listy měřidel - lokte z Litomyšle a hrobní míry z Litovle.",
 booktitle="Z dějin geodézie a kartografie 17. Zeměměřičské práce, mapová díla, osobnosti a sbírky",
 chapter="114948",
 edition="Rozpravy Národního technického muzea v Praze",
 howpublished="print",
 year="2014",
 month="december",
 pages="245--263",
 type="book chapter"
}