Detail publikace

Mapování tloušťky filmu v mazaných kontaktech s využitím fluorescence

NEČAS, D. ŠPERKA, P. VRBKA, M. KŘUPKA, I. HARTL, M.

Originální název

Film thickness mapping in lubricated contacts using fluorescence

Český název

Mapování tloušťky filmu v mazaných kontaktech s využitím fluorescence

Anglický název

Film thickness mapping in lubricated contacts using fluorescence

Typ

článek v časopise

Jazyk

en

Originální abstrakt

The present paper presents experimental method for film thickness mapping inside the contact of two bodies. Despite extensive experimental research in the area of contacts of rigid bodies, little is known about the film formation when at least one of the bodies is compliant. This is due to limitations disabling the usage of conventional methods. In present study, mercury lamp induced fluorescence is developed and applied. Evaluation process is verified by comparing theoretical predictions and experimental data for piezoviscous-elastic contact of ceramic ball and glass disc. Consequently, phenolic sample is used as a representative of compliant material. The contact was lubricated by mineral oil and the experiments were carried out under pure rolling conditions. Film thicknesses in a range from 50 nm to 1.2 um were measured for compliant contact. The measured data are little bit lower compared to theory, indicating that thermal effects may influence the lubricant film.

Český abstrakt

Předložená studie se zabývá experimentální metodou pro mapování tloušťky mazacího filmu v kontaktu dvou těles. Oproti rozsáhlému experimentálnímu výzkumu v oblasti kontaktů tuhých těles, je prozatím nedostatečně popsáno formování mazacího filmu v případě, kdy je alespoň jedno z těles poddajné. Tento fakt je způsoben určitými limitacemi, které znemožňují využití konvenčních metod. V této studii byla vyvinuta a využita fluorescence indukovaná rtuťovou lampou. Proces vyhodnocení byl verifikován srovnáním teoretické predikce a experimentálních dat pro piezoviskózně-elastický kontakt keramické kuličky a skleněného disku. Následně byl využit vzorek z fenolické pryskyřice, který představoval poddajný materiál. Kontakt byl mazán minerálním olejem a experimenty byly provedeny za podmínek čistého valení. V případě poddajného kontaktu byla naměřena tloušťka mazacího filmu v rozsahu 50 nm až 1,2 um. Naměřené hodnoty byly nižší než predikované, což naznačuje, že mazací film může být ovlivněn termálními efekty.

Anglický abstrakt

The present paper presents experimental method for film thickness mapping inside the contact of two bodies. Despite extensive experimental research in the area of contacts of rigid bodies, little is known about the film formation when at least one of the bodies is compliant. This is due to limitations disabling the usage of conventional methods. In present study, mercury lamp induced fluorescence is developed and applied. Evaluation process is verified by comparing theoretical predictions and experimental data for piezoviscous-elastic contact of ceramic ball and glass disc. Consequently, phenolic sample is used as a representative of compliant material. The contact was lubricated by mineral oil and the experiments were carried out under pure rolling conditions. Film thicknesses in a range from 50 nm to 1.2 um were measured for compliant contact. The measured data are little bit lower compared to theory, indicating that thermal effects may influence the lubricant film.

Klíčová slova

Isoviskózní, elastohydrodynamika, tloušťka filmu, fluorescence, poddajný

Rok RIV

2015

Vydáno

09.12.2015

Místo

Praha

Strany od

821

Strany do

824

Strany počet

4

BibTex


@article{BUT114861,
 author="David {Nečas} and Petr {Šperka} and Martin {Vrbka} and Ivan {Křupka} and Martin {Hartl}",
 title="Film thickness mapping in lubricated contacts using fluorescence",
 annote="The present paper presents experimental method for film thickness mapping inside the contact of two bodies. Despite extensive experimental research in the area of contacts of rigid bodies, little is known about the film formation when at least one of the bodies is compliant. This is due to limitations disabling the usage of conventional methods. In present study, mercury lamp induced fluorescence is developed and applied. Evaluation process is verified by comparing theoretical predictions and experimental data for piezoviscous-elastic contact of ceramic ball and glass disc. Consequently, phenolic sample is used as a representative of compliant material. The contact was lubricated by mineral oil and the experiments were carried out under pure rolling conditions. Film thicknesses in a range from 50 nm to 1.2 um were measured for compliant contact. The measured data are little bit lower compared to theory, indicating that thermal effects may influence the lubricant film.",
 chapter="114861",
 doi="10.17973/MMSJ.2015_12_201524",
 howpublished="print",
 number="4",
 volume="4",
 year="2015",
 month="december",
 pages="821--824",
 type="journal article"
}