Detail publikace

Energetická náročnost provozu nádržkových splachovačů

VLACH, F. GABZDYL, M. DEUTSCH, M.

Originální název

Energetická náročnost provozu nádržkových splachovačů

Český název

Energetická náročnost provozu nádržkových splachovačů

Anglický název

Energy intensity operation toilets flushing tanks

Typ

článek v časopise

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Autoři příspěvku hledají možné energetické úspory v budovách tam, kde by to doposud málokdo hledal. Rozhodli se posoudit energetickou náročnost provozu nádržkového splachovače. Přesněji, kolik energie „uniká“ z budovy vodou, která se před spláchnutím ohřeje na teplotu místnosti. Na teoretických příkladech i vlastním měřením dokladují, že u interiérového nádržkového splachovače se takto definovaná „ztráta“ může měsíčně, dle okolností, pohybovat v rozmezí 5,7 až 150 kWh. Jejich příspěvek mne inspiroval k vlastnímu „experimentálnímu“ ověření. V našem bytě v nezatepleném bytovém domě jsem se doměřil a dopočítal k hodnotě měsíční ztráty 10,4 kWh, což odpovídá přibližně 0,8 % podílu na měrné potřebě tepla na vytápění.

Český abstrakt

Autoři příspěvku hledají možné energetické úspory v budovách tam, kde by to doposud málokdo hledal. Rozhodli se posoudit energetickou náročnost provozu nádržkového splachovače. Přesněji, kolik energie „uniká“ z budovy vodou, která se před spláchnutím ohřeje na teplotu místnosti. Na teoretických příkladech i vlastním měřením dokladují, že u interiérového nádržkového splachovače se takto definovaná „ztráta“ může měsíčně, dle okolností, pohybovat v rozmezí 5,7 až 150 kWh. Jejich příspěvek mne inspiroval k vlastnímu „experimentálnímu“ ověření. V našem bytě v nezatepleném bytovém domě jsem se doměřil a dopočítal k hodnotě měsíční ztráty 10,4 kWh, což odpovídá přibližně 0,8 % podílu na měrné potřebě tepla na vytápění.

Anglický abstrakt

Authors of this paper looking for potential energy savings in buildings where it would still looking for a few people. They decided to assess the energy performance of the operation flush tank. More specifically, how much energy "escapes" from the building water, which is before flushing warmed to room temperature. On the theoretical and the actual measurement examples prove that the interior of the container by flushing the thus defined "loss" may be monthly, according to circumstances, in the range of 5.7 to 150 kWh. Their contribution inspired me to own "experimental" verification. In our apartment in the unheated apartment building and assessed additional I counted the amount of the monthly loss of 10.4 kWh, which represents approximately 0.8% of the specific heat demand for heating.

Klíčová slova

toaltea, energetická náročnost, splachovač, ohřev

Rok RIV

2015

Vydáno

04.05.2015

Nakladatel

Topin Media s.r.o.

Místo

Praha

Strany od

2

Strany do

6

Strany počet

5

BibTex


@article{BUT114394,
 author="František {Vlach} and Milan {Gabzdyl} and Martin {Deutsch}",
 title="Energetická náročnost provozu nádržkových splachovačů",
 annote="Autoři příspěvku hledají možné energetické úspory v budovách tam,
kde by to doposud málokdo hledal. Rozhodli se posoudit energetickou náročnost provozu nádržkového splachovače. Přesněji, kolik energie „uniká“ z budovy vodou, která se před spláchnutím ohřeje na teplotu
místnosti. Na teoretických příkladech i vlastním měřením dokladují, že u interiérového nádržkového splachovače se takto definovaná „ztráta“ může měsíčně, dle okolností, pohybovat v rozmezí 5,7 až
150 kWh. Jejich příspěvek mne inspiroval k vlastnímu „experimentálnímu“ ověření. V našem bytě v nezatepleném bytovém domě jsem se doměřil a dopočítal k hodnotě měsíční ztráty 10,4 kWh, což odpovídá
přibližně 0,8 % podílu na měrné potřebě tepla na vytápění.",
 address="Topin Media s.r.o.",
 chapter="114394",
 howpublished="print",
 institution="Topin Media s.r.o.",
 number="3",
 volume="2015",
 year="2015",
 month="may",
 pages="2--6",
 publisher="Topin Media s.r.o.",
 type="journal article"
}