Detail publikace

Energetická náročnost provozu nádržkových splachovačů

VLACH, F. GABZDYL, M. DEUTSCH, M.

Originální název

Energetická náročnost provozu nádržkových splachovačů

Český název

Energetická náročnost provozu nádržkových splachovačů

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Autoři příspěvku hledají možné energetické úspory v budovách tam, kde by to doposud málokdo hledal. Rozhodli se posoudit energetickou náročnost provozu nádržkového splachovače. Přesněji, kolik energie „uniká“ z budovy vodou, která se před spláchnutím ohřeje na teplotu místnosti. Na teoretických příkladech i vlastním měřením dokladují, že u interiérového nádržkového splachovače se takto definovaná „ztráta“ může měsíčně, dle okolností, pohybovat v rozmezí 5,7 až 150 kWh. Jejich příspěvek mne inspiroval k vlastnímu „experimentálnímu“ ověření. V našem bytě v nezatepleném bytovém domě jsem se doměřil a dopočítal k hodnotě měsíční ztráty 10,4 kWh, což odpovídá přibližně 0,8 % podílu na měrné potřebě tepla na vytápění.

Český abstrakt

Autoři příspěvku hledají možné energetické úspory v budovách tam, kde by to doposud málokdo hledal. Rozhodli se posoudit energetickou náročnost provozu nádržkového splachovače. Přesněji, kolik energie „uniká“ z budovy vodou, která se před spláchnutím ohřeje na teplotu místnosti. Na teoretických příkladech i vlastním měřením dokladují, že u interiérového nádržkového splachovače se takto definovaná „ztráta“ může měsíčně, dle okolností, pohybovat v rozmezí 5,7 až 150 kWh. Jejich příspěvek mne inspiroval k vlastnímu „experimentálnímu“ ověření. V našem bytě v nezatepleném bytovém domě jsem se doměřil a dopočítal k hodnotě měsíční ztráty 10,4 kWh, což odpovídá přibližně 0,8 % podílu na měrné potřebě tepla na vytápění.

Klíčová slova

toaltea, energetická náročnost, splachovač, ohřev

Rok RIV

2015

Vydáno

04.05.2015

Nakladatel

Topin Media s.r.o.

Místo

Praha

Strany od

2

Strany do

6

Strany počet

5

Dokumenty

BibTex


@article{BUT114394,
 author="František {Vlach} and Milan {Gabzdyl} and Martin {Deutsch}",
 title="Energetická náročnost provozu nádržkových splachovačů",
 annote="Autoři příspěvku hledají možné energetické úspory v budovách tam,
kde by to doposud málokdo hledal. Rozhodli se posoudit energetickou náročnost provozu nádržkového splachovače. Přesněji, kolik energie „uniká“ z budovy vodou, která se před spláchnutím ohřeje na teplotu
místnosti. Na teoretických příkladech i vlastním měřením dokladují, že u interiérového nádržkového splachovače se takto definovaná „ztráta“ může měsíčně, dle okolností, pohybovat v rozmezí 5,7 až
150 kWh. Jejich příspěvek mne inspiroval k vlastnímu „experimentálnímu“ ověření. V našem bytě v nezatepleném bytovém domě jsem se doměřil a dopočítal k hodnotě měsíční ztráty 10,4 kWh, což odpovídá
přibližně 0,8 % podílu na měrné potřebě tepla na vytápění.",
 address="Topin Media s.r.o.",
 chapter="114394",
 howpublished="print",
 institution="Topin Media s.r.o.",
 number="3",
 volume="2015",
 year="2015",
 month="may",
 pages="2--6",
 publisher="Topin Media s.r.o.",
 type="journal article - other"
}