Detail publikace

Automatické rozpoznávanie emócií z českého textu pomocou umelej inteligencie

Originální název

Automatické rozpoznávanie emócií z českého textu pomocou umelej inteligencie

Jazyk

sk

Originální abstrakt

Tento článok sa zaoberá algoritmom automatického rozpoznávania emócií z českého textu s využitím metód umelej inteligencie. Popisuje rozdelenie trénovacích a testovacích dát, ich štruktúru a rozpad na jednotlivé príznaky vstupujúce do klasifikátoru umelej inteligencie. V článku sú spomenuté výsledky pre klasifikáciu do piatich definovaných emočných tried, celková úspešnosť tohto klasifikátoru je 80,12%. Článok kladie dôraz na praktické využitie.

Dokumenty

BibTex


@article{BUT113097,
  author="Lukáš {Povoda} and Radim {Burget} and Jan {Mašek} and Lubomír {Cvrk}",
  title="Automatické rozpoznávanie emócií z českého textu pomocou umelej inteligencie",
  annote="Tento článok sa zaoberá algoritmom automatického rozpoznávania emócií z českého textu s využitím metód umelej inteligencie. Popisuje rozdelenie trénovacích a testovacích dát, ich štruktúru a rozpad na jednotlivé príznaky vstupujúce do klasifikátoru umelej inteligencie. V článku sú spomenuté výsledky pre klasifikáciu do piatich definovaných emočných tried, celková úspešnosť tohto klasifikátoru je 80,12%. Článok kladie dôraz na praktické využitie.",
  chapter="113097",
  number="1",
  volume="17",
  year="2015",
  month="february",
  pages="15--18",
  type="journal article - other"
}