Detail publikace

Zkoumání proudění vzduchu uvnitř realistické a semi-realistické repliky lidských dýchacích cest

LÍZAL, F. JEDELSKÝ, J. BĚLKA, M. ZAREMBA, M. MALÝ, M. JÍCHA, M.

Originální název

Investigation of the Airflow inside Realistic and Semi-Realistic Replicas of Human Airways

Český název

Zkoumání proudění vzduchu uvnitř realistické a semi-realistické repliky lidských dýchacích cest

Anglický název

Investigation of the Airflow inside Realistic and Semi-Realistic Replicas of Human Airways

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

Measurement of velocity in human lungs during breathing cycle is a challenging task for researchers, since the measuring location is accessible only with significant difficulties. A special measuring rig consisting of optically transparent replica of human lungs, breathing simulator, particle generator and Laser-Doppler anemometer was developed and used for investigation of the velocity in specific locations of lungs during simulated breathing cycle.Experiments were performed on two different replicas of human lungs in corresponding measuring points tofacilitate the analysis of the influence of the geometry and its simplification on the flow. The analysis of velocity course and turbulence intensity revealed that special attention should be devoted to the modelling of vocal cords position during breathing, as the position of laryngeal jet created by vocal cords significantly influences velocity profiles in trachea. The shapes of velocity courses during expiration proved to be consistent for both replicas; however magnitudes of peak expiratory velocity differ between the corresponding measuring points in both the replicas.

Český abstrakt

Měření rychlosti v lidských plic při dýchání cyklus je náročný úkol pro výzkumníky, protože měřicí poloha je přístupná pouze se značnými obtížemi. Speciální měřicí souprava se skládá z opticky transparentní repliky lidských plíc, dýchacího simulátoru, generátoru částic a Laser-Doppler anemometru, která byla vyvinuta a použita pro zkoumání rychlosti v určitých lokalitách plíc při simulovaném dýchacím cyklu. Experimenty byly provedeny na dvou různých replikách lidských plic v odpovídajících měřicích bodech což umožnilo analýzu vlivu geometrie a jejího zjednodušení na tok vzduchu. Analýza rychlosti průběhu a intenzity turbulence ukázala, že zvláštní pozornost by měla být věnována modelování hlasivek během dýchání, neboť poloha hrtanového proudu vytvořená hlasivkami výrazně ovlivňuje rychlostní profily v průdušnici. Tvary rychlostních profilů při výdechu se ukázala být konzistentní pro obě repliky, avšak maxima výdechové rychlosti se liší mezi odpovídajícími měřicími body v replikách.

Anglický abstrakt

Measurement of velocity in human lungs during breathing cycle is a challenging task for researchers, since the measuring location is accessible only with significant difficulties. A special measuring rig consisting of optically transparent replica of human lungs, breathing simulator, particle generator and Laser-Doppler anemometer was developed and used for investigation of the velocity in specific locations of lungs during simulated breathing cycle.Experiments were performed on two different replicas of human lungs in corresponding measuring points tofacilitate the analysis of the influence of the geometry and its simplification on the flow. The analysis of velocity course and turbulence intensity revealed that special attention should be devoted to the modelling of vocal cords position during breathing, as the position of laryngeal jet created by vocal cords significantly influences velocity profiles in trachea. The shapes of velocity courses during expiration proved to be consistent for both replicas; however magnitudes of peak expiratory velocity differ between the corresponding measuring points in both the replicas.

Rok RIV

2015

Vydáno

06.05.2015

Nakladatel

EDP Sciences

Místo

Francie

Strany od

1

Strany do

8

Strany počet

8

URL

Plný text v Digitální knihovně

BibTex


@inproceedings{BUT111792,
 author="František {Lízal} and Jan {Jedelský} and Miloslav {Bělka} and Matouš {Zaremba} and Milan {Malý} and Miroslav {Jícha}",
 title="Investigation of the Airflow inside Realistic and Semi-Realistic Replicas of Human Airways",
 annote="Measurement of velocity in human lungs during breathing cycle is a challenging task for 
researchers, since the measuring location is accessible only with significant difficulties. A special measuring 
rig consisting of optically transparent replica of human lungs, breathing simulator, particle generator and 
Laser-Doppler anemometer was developed and used for investigation of the velocity in specific locations of 
lungs during simulated breathing cycle.Experiments were performed on two different replicas of human lungs 
in corresponding measuring points tofacilitate the analysis of the influence of the geometry and its 
simplification on the flow. The analysis of velocity course and turbulence intensity revealed that special 
attention should be devoted to the modelling of vocal cords position during breathing, as the position of 
laryngeal jet created by vocal cords significantly influences velocity profiles in trachea. The shapes of velocity 
courses during expiration proved to be consistent for both replicas; however magnitudes of peak expiratory 
velocity differ between the corresponding measuring points in both the replicas.",
 address="EDP Sciences",
 booktitle="EPJ Web of Conferences",
 chapter="111792",
 doi="10.1051/epjconf/20159202048",
 howpublished="online",
 institution="EDP Sciences",
 number="2015",
 year="2015",
 month="may",
 pages="1--8",
 publisher="EDP Sciences",
 type="conference paper"
}