Detail publikace

Řízení softredukce plynulého odlévání plosky tepelný model

ŠTĚTINA, J. RAMÍK, P. KATOLICKÝ, J.

Originální název

CONTROL ON SOFT REDUCTION OF CONTINUOUS CASTING SLAB BY THERMAL MODEL

Český název

Řízení softredukce plynulého odlévání plosky tepelný model

Anglický název

CONTROL ON SOFT REDUCTION OF CONTINUOUS CASTING SLAB BY THERMAL MODEL

Typ

abstrakt

Jazyk

en

Originální abstrakt

Internal quality cast steel slabs to the radial continuous casting significantly affects the setting of support rollers. The steel passes through support rolls cools from 1400 C to a temperature of 600 C, therefore, leads to shrinkage of the material, which must respect the reduction setting profile. Figure 1 is a comparison of the density of steel at temperature for four typical carbon steel. In the temperature range 500 to1400 C shows different courses density. When setting reduction profile by means of rollers fixed to be a compromise for all the cast steel. During operation of the continuous casting rolls wear occurs, so this effect must respect reduction setting profile by means of rollers. For optimal setting of support rollers respects these compromises is used the 3D thermal model2. This reduction setting can not be optimized to ensure the production of slabs without internal defects. New the machine for continuous casting (caster) of steel are fitted with so-called soft reduction ie the managing system operated rollers position control, which allows you to set reduction profile for each particular steel, including respect for wear in cylinders. The control system is bound on on-line 3D thermal model3.

Český abstrakt

Interní kvalitní litá ocel desky radiální kontinuálního lití výrazně ovlivňuje nastavení opěrné kladky.TheOcelový prochází opěrnými válci ochlazuje od 1400 C na teplotu 600 C, Proto, vede ke smrštění materiálu, který musí respektovat profil nastavení redukce. Obrázek 1 jea srovnání hustoty oceli při teplotě čtyři typické uhlíkové oceli. V teplota Rozsah 500 to1400 C ukazuje různé kurzy hustotu. Při nastavení profilu snížení pomocí válečky stanoveno naa kompromis pro všechny lité oceli. Při provozu zařízení plynulého odlévání válců opotřebení nastane, tak tento efekt musí respektovat snížení nastavení profilu pomocí válečků. pro optimální nastavení opěrné kladky ohledech tyto kompromisy je použit 3D tepelnou model2. Toto nastavení redukce nemůže být optimalizovány tak, aby zajistit výrobu desek bez vnitřních vad. Novéthe zařízení pro kontinuální lití (kolečka) oceli jsou vybaveny tzv měkké redukce tjthe řídící systém provozovaný válce řízení polohy, která umožňuje nastavit profil snižování emisí pro každou zejména oceli, včetně dodržování opotřebení válců. Řídící systém je vázán na on-line 3D

Anglický abstrakt

Internal quality cast steel slabs to the radial continuous casting significantly affects the setting of support rollers. The steel passes through support rolls cools from 1400 C to a temperature of 600 C, therefore, leads to shrinkage of the material, which must respect the reduction setting profile. Figure 1 is a comparison of the density of steel at temperature for four typical carbon steel. In the temperature range 500 to1400 C shows different courses density. When setting reduction profile by means of rollers fixed to be a compromise for all the cast steel. During operation of the continuous casting rolls wear occurs, so this effect must respect reduction setting profile by means of rollers. For optimal setting of support rollers respects these compromises is used the 3D thermal model2. This reduction setting can not be optimized to ensure the production of slabs without internal defects. New the machine for continuous casting (caster) of steel are fitted with so-called soft reduction ie the managing system operated rollers position control, which allows you to set reduction profile for each particular steel, including respect for wear in cylinders. The control system is bound on on-line 3D thermal model3.

Klíčová slova

softredukce, plunulé odlévání, teplotní pole

Vydáno

20.10.2014

Nakladatel

INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE IN TEHNOLOGIJE

Místo

LJUBLJANA

ISBN

978-961-92518-7-4

Strany od

223

Strany do

223

Strany počet

1

BibTex


@misc{BUT110347,
 author="Josef {Štětina} and Pavel {Ramík} and Jaroslav {Katolický}",
 title="CONTROL ON SOFT REDUCTION OF CONTINUOUS CASTING SLAB BY THERMAL MODEL",
 annote="Internal quality cast steel slabs to the radial continuous casting significantly affects the setting of
support rollers. The steel passes through support rolls cools from 1400 C to a temperature of 600 C,
therefore, leads to shrinkage of the material, which must respect the reduction setting profile. Figure 1
is a comparison of the density of steel at temperature for four typical carbon steel. In the temperature
range 500 to1400 C shows different courses density. When setting reduction profile by means of
rollers fixed to be a compromise for all the cast steel. During operation of the continuous casting rolls
wear occurs, so this effect must respect reduction setting profile by means of rollers. For optimal
setting of support rollers respects these compromises is used the 3D thermal model2.
This reduction setting can not be optimized to ensure the production of slabs without internal defects.
New the machine for continuous casting (caster) of steel are fitted with so-called soft reduction ie the
managing system operated rollers position control, which allows you to set reduction profile for each
particular steel, including respect for wear in cylinders. The control system is bound on on-line 3D
thermal model3.",
 address="INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE IN TEHNOLOGIJE",
 chapter="110347",
 institution="INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE IN TEHNOLOGIJE",
 year="2014",
 month="october",
 pages="223--223",
 publisher="INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE IN TEHNOLOGIJE",
 type="abstract"
}