Detail publikace

Měření homogenity ztvrdlého drátkobetonu na hotové drátkobetonové konstrukci segmentového ostění.

HOBST, L. BÍLEK, P. VODIČKA, J. VALA, J.

Originální název

Měření homogenity ztvrdlého drátkobetonu na hotové drátkobetonové konstrukci segmentového ostění.

Český název

Měření homogenity ztvrdlého drátkobetonu na hotové drátkobetonové konstrukci segmentového ostění.

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V příspěvku je popsána nová zkušební metoda měření homogenity ztvrdlého drátkobetonu na hotové drátkobetonové konstrukci. Metoda je založena na měření změny intenzity magnetického pole permanentních magnetů, vyvolané změnou rozložení drátků v drátkobetonové konstrukci. Z popsané metodiky provedení zkoušky plyne, že zkouška má charakter zkoušek tzv. lokálního porušení, jádrovým vývrtem malého průměru. Jedná se tedy o metodu semidestruktivní. Její využití v praxi tak nenarušuje bezpečnost a spolehlivost drátkobetonové konstrukce. Kromě popsané metodiky zkoušky je v příspěvku uveden příklad jejího využití při posuzování homogenity drátkobetonového dílce segmentového ostění. Výsledky dílčích měření dávají obraz o homogenitě drákobetonu v dílci i o počtu a volbě míst pro měření homogenity, které byly podřízeny velikosti a způsobu výroby dílce.

Český abstrakt

V příspěvku je popsána nová zkušební metoda měření homogenity ztvrdlého drátkobetonu na hotové drátkobetonové konstrukci. Metoda je založena na měření změny intenzity magnetického pole permanentních magnetů, vyvolané změnou rozložení drátků v drátkobetonové konstrukci. Z popsané metodiky provedení zkoušky plyne, že zkouška má charakter zkoušek tzv. lokálního porušení, jádrovým vývrtem malého průměru. Jedná se tedy o metodu semidestruktivní. Její využití v praxi tak nenarušuje bezpečnost a spolehlivost drátkobetonové konstrukce. Kromě popsané metodiky zkoušky je v příspěvku uveden příklad jejího využití při posuzování homogenity drátkobetonového dílce segmentového ostění. Výsledky dílčích měření dávají obraz o homogenitě drákobetonu v dílci i o počtu a volbě míst pro měření homogenity, které byly podřízeny velikosti a způsobu výroby dílce.

Klíčová slova

Nedestruktivní zkoušení, drátkobetonové konstrukce, magnetická metoda zkoušení, segmentové ostění.

Rok RIV

2014

Vydáno

26.11.2014

Nakladatel

ČBS Servis,s.r.o.

Místo

Hradec Králové, Česká republika

ISBN

978-80-903806-7-7

Kniha

21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014. Sborník ke konferenci

Edice

ČBS Servis,s.r.o.

Číslo edice

1

Strany od

1

Strany do

6

Strany počet

6

BibTex


@inproceedings{BUT110021,
 author="Leonard {Hobst} and Petr {Bílek} and Jan {Vodička} and Jiří {Vala}",
 title="Měření homogenity ztvrdlého drátkobetonu na hotové drátkobetonové konstrukci segmentového ostění.",
 annote="V příspěvku je popsána nová zkušební metoda měření homogenity ztvrdlého drátkobetonu na hotové drátkobetonové konstrukci. Metoda je založena na měření změny intenzity magnetického pole permanentních magnetů, vyvolané změnou rozložení drátků v drátkobetonové konstrukci. Z popsané metodiky provedení zkoušky plyne, že zkouška má charakter zkoušek tzv. lokálního porušení, jádrovým vývrtem malého průměru. Jedná se tedy o metodu semidestruktivní. Její využití v praxi tak nenarušuje bezpečnost a spolehlivost drátkobetonové konstrukce.

Kromě popsané metodiky zkoušky je v příspěvku uveden příklad jejího využití při posuzování homogenity drátkobetonového dílce segmentového ostění. Výsledky dílčích měření dávají obraz o homogenitě drákobetonu v dílci i o počtu a volbě míst pro měření homogenity, které byly podřízeny velikosti a způsobu výroby dílce.",
 address="ČBS Servis,s.r.o.",
 booktitle="21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014. Sborník ke konferenci",
 chapter="110021",
 edition="ČBS Servis,s.r.o.",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="ČBS Servis,s.r.o.",
 year="2014",
 month="november",
 pages="1--6",
 publisher="ČBS Servis,s.r.o.",
 type="conference paper"
}