Detail publikace

Technologická linka pro analýzu velkého množství geografických dat

BARTONĚK, D. BUREŠ, J. OPATŘILOVÁ, I.

Originální název

Technology Line for Analysis of Enormous Amounts of Geographical Data

Český název

Technologická linka pro analýzu velkého množství geografických dat

Anglický název

Technology Line for Analysis of Enormous Amounts of Geographical Data

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

The article describes the technology of data analysis of the storage of underground utilities under certain types of terrain surfaces on extensive territories. This analysis was done in order to determine reproductive values of these utilities and the valuation of costs which would be necessary to spend for building new utilities. The process of data analysis that is based on the classification uses raster datasets of orthophoto, vector datasets of Fundamental Base of Geographic Data (ZABAGED) and vector datasets of the route of line of underground engineering networks. The aim is the mining of the maximum information from the raster image of orthophoto and its transfer to the database and vector form. The advantage of technology is a high degree of automation of the whole process and the efficiency of use especially in large areas. The technology was tested in the project of data analysis of storage of gas facilities under certain types of terrain surface in the Czech Republic (CR). The authors solved this project for the GasNet, Ltd. Company which is a part of a RWE group in the Czech Republic. Input data were datasets of orthophoto with a resolution of 25 cm/pixel, layers of communications of ZABAGED CR and vector sets of the route of line of underground engineering networks. Due to the territorial coverage of the CR with the area of 64,350 km2, these were massive tasks with total data volume of 500 GB. The data analysis was carried out in the assigned created application in Python language with support for ESRI libraries and also in ArcGIS 10.0 environment. The results demonstrated the high efficiency of the technology and the low error rate in the range of 2% - 3% was achieved over the whole modeled area.

Český abstrakt

Článek popisuje technologickou linku datové analýzy uložení podzemních inženýrských sítí pod určitými typy povrchů terénu na rozsáhlých územích za účelem stanovení reprodukčních hodnot těchto sítí a ocenění nákladů, které by bylo nutné vynaložit na vybudování nových sítí. Proces datové analýzy, založený na bázi klasifikace, využívá rastrové datové sady ortofoto, vektorové datové sady Základní báze geografických dat (ZABAGED) a vektorové datové sady průběhu vedení podzemních inženýrských sítí. Cílem je maximální vytěžení informace z rastrového obrazu ortofota a její převod do databázové a vektorové formy. Výhodou technologie je vysoký stupeň automatizace celého procesu a efektivnost použití zejména na rozsáhlých územích. Technologie byla ověřena v rámci projektu datové analýzy uložení plynárenských zařízení pod určitými typy povrchů terénu na území České republiky (ČR), který řešili autoři pro společnost GasNet, s.r.o., která je součástí koncernu RWE ČR. Vstupními daty byly datové sady ortofoto s rozlišením 25 cm/pixel, vrstvy komunikací ZABAGED ČR a vektorové sady průběhu vedení podzemních inženýrských sítí. Vzhledem k územnímu pokrytí ČR s rozlohou 64 350 km2 šlo o masivní úlohy s celkovým objemem dat 500 GB. Datová analýza probíhala s využitím účelově vytvořené aplikace v jazyku Python s podporu knihoven ESRI v prostředí ArcGIS 10.0. Výsledky prokázaly vysokou efektivnost technologie, přičemž bylo dosaženo nízké absolutní chybovosti v rozmezí na 2% – 3% na celém modelovaném území.

Anglický abstrakt

The article describes the technology of data analysis of the storage of underground utilities under certain types of terrain surfaces on extensive territories. This analysis was done in order to determine reproductive values of these utilities and the valuation of costs which would be necessary to spend for building new utilities. The process of data analysis that is based on the classification uses raster datasets of orthophoto, vector datasets of Fundamental Base of Geographic Data (ZABAGED) and vector datasets of the route of line of underground engineering networks. The aim is the mining of the maximum information from the raster image of orthophoto and its transfer to the database and vector form. The advantage of technology is a high degree of automation of the whole process and the efficiency of use especially in large areas. The technology was tested in the project of data analysis of storage of gas facilities under certain types of terrain surface in the Czech Republic (CR). The authors solved this project for the GasNet, Ltd. Company which is a part of a RWE group in the Czech Republic. Input data were datasets of orthophoto with a resolution of 25 cm/pixel, layers of communications of ZABAGED CR and vector sets of the route of line of underground engineering networks. Due to the territorial coverage of the CR with the area of 64,350 km2, these were massive tasks with total data volume of 500 GB. The data analysis was carried out in the assigned created application in Python language with support for ESRI libraries and also in ArcGIS 10.0 environment. The results demonstrated the high efficiency of the technology and the low error rate in the range of 2% - 3% was achieved over the whole modeled area.

Klíčová slova

klasifikace obrazu, prostorová analýza, GIS

Rok RIV

2014

Vydáno

17.09.2014

Nakladatel

Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG

Místo

Košice, Slovensko

ISBN

978-80-553-1781-6

Kniha

GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY 2014

Edice

1

Číslo edice

1

Strany od

1

Strany do

8

Strany počet

8

BibTex


@inproceedings{BUT109905,
 author="Dalibor {Bartoněk} and Jiří {Bureš} and Irena {Opatřilová}",
 title="Technology Line for Analysis of Enormous Amounts of Geographical Data",
 annote="The article describes the technology of data analysis of the storage of underground utilities under certain types of terrain surfaces on extensive territories. This analysis was done in order to determine reproductive values of these utilities and the valuation of costs which would be necessary to spend for building new utilities. The process of data analysis that is based on the classification uses raster datasets of orthophoto, vector datasets of Fundamental Base of Geographic Data (ZABAGED) and vector datasets of the route of line of underground engineering networks. The aim is the mining of the maximum information from the raster image of orthophoto and its transfer to the database and vector form. The advantage of technology is a high degree of automation of the whole process and the efficiency of use especially in large areas. The technology was tested in the project of data analysis of storage of gas facilities under certain types of terrain surface in the Czech Republic (CR). The authors solved this project for the GasNet, Ltd. Company which is a part of a RWE group in the Czech Republic. Input data were datasets of orthophoto with a resolution of 25 cm/pixel, layers of communications of ZABAGED CR and vector sets of the route of line of underground engineering networks. Due to the territorial coverage of the CR with the area of 64,350 km2, these were massive tasks with total data volume of 500 GB. The data analysis was carried out in the assigned created application in Python language with support for ESRI libraries and also in ArcGIS 10.0 environment. The results demonstrated the high efficiency of the technology and the low error rate in the range of 2% - 3% was achieved over the whole modeled area.",
 address="Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG",
 booktitle="GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY 2014",
 chapter="109905",
 edition="1",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG",
 year="2014",
 month="september",
 pages="1--8",
 publisher="Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG",
 type="conference paper"
}