Detail publikace

Zpracování dat v MRI perfusní analýze

MACÍČEK, O. JIŘÍK, R. STANDARA, M. BARTOŠ, M. BARTUŠEK, K.

Originální název

Zpracování dat v MRI perfusní analýze

Český název

Zpracování dat v MRI perfusní analýze

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Práce se zabývá perfusní analýzou v MRI. Je studován prokládaný akviziční protokol s aplikací dvou dávek paramagnetické kontrastní látky, který v sobě zahrnuje dvě T1 váhované dynamické sekvence obrazů. Mezi tyto je vložena T2* váhovaná dynamická akvizice. Článek studuje možnosti propojení této nespojité T1 akvizice a sleduje výsledné perfusní mapy, které jsou srovnány s konvenční technikou, při které je aplikována jedna dávka kontrastní látky a měření T1 obrazové sekvence je kontinuální. Hodnocení je založeno na reálných pacientských datech.

Český abstrakt

Práce se zabývá perfusní analýzou v MRI. Je studován prokládaný akviziční protokol s aplikací dvou dávek paramagnetické kontrastní látky, který v sobě zahrnuje dvě T1 váhované dynamické sekvence obrazů. Mezi tyto je vložena T2* váhovaná dynamická akvizice. Článek studuje možnosti propojení této nespojité T1 akvizice a sleduje výsledné perfusní mapy, které jsou srovnány s konvenční technikou, při které je aplikována jedna dávka kontrastní látky a měření T1 obrazové sekvence je kontinuální. Hodnocení je založeno na reálných pacientských datech.

Klíčová slova

DCE-MRI;AIF;dekonvoluce

Rok RIV

2014

Vydáno

15.10.2014

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně, Ústav biomedicínského inženýrství, 616 00 Brno, Technická 12

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-5049-3

Kniha

Nové směry v biomedicínském inženýrství

Číslo edice

Vydání první

Strany od

47

Strany do

54

Strany počet

8

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT109875,
 author="Ondřej {Macíček} and Radovan {Jiřík} and Michal {Standara} and Michal {Bartoš} and Karel {Bartušek}",
 title="Zpracování dat v MRI perfusní analýze",
 annote="Práce se zabývá perfusní analýzou v MRI. Je studován prokládaný akviziční protokol s aplikací dvou dávek paramagnetické kontrastní látky, který v sobě zahrnuje dvě T1 váhované dynamické sekvence obrazů. Mezi tyto je vložena T2* váhovaná dynamická akvizice. Článek studuje možnosti propojení této nespojité T1 akvizice a sleduje výsledné perfusní mapy, které jsou srovnány s konvenční technikou, při které je aplikována jedna dávka kontrastní látky a měření T1 obrazové sekvence je kontinuální. Hodnocení je založeno na reálných pacientských datech.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Ústav biomedicínského inženýrství, 616 00 Brno, Technická 12",
 booktitle="Nové směry v biomedicínském inženýrství",
 chapter="109875",
 howpublished="print",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Ústav biomedicínského inženýrství, 616 00 Brno, Technická 12",
 year="2014",
 month="october",
 pages="47--54",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Ústav biomedicínského inženýrství, 616 00 Brno, Technická 12",
 type="conference paper"
}