Detail publikace

Analýza ručne písaného prejavu u pacientov postihnutých neurologickými onemocneniami

Originální název

Analýza ručne písaného prejavu u pacientov postihnutých neurologickými onemocneniami

Jazyk

sk

Originální abstrakt

Článok sa venuje problematike analýzy ručne písaného prejavu u pacientov postihnutých neurologickými onemocneniami. V stručnosti je pojednané o jednotlivých neurologických onemocneniach a ich dopade na ručne písaný prejav. Táto práca sa ďalej zaoberá diagnostikou Parkinsonovej nemoci metódou klasifikácie parametrov, počítaných zo záznamov ručne písaného prejavu a tiež vhodnosťou týchto parametrov a použitých klasifikátorov, za účelom dosiahnutia maximálnej úspešnosti diagnostiky Parkinsonovej nemoci. V práci bola dosiahnutá úspešnosť správneho zaradenia záznamu ručne písaného prejavu do tried (pacient trpiac Parkinsonovou nemocou/zdravý človek) rovná 81,82 %. Ďalej bolo zistené, že najvyššiu úspešnosť klasifikácie dosahujú komplexnejšie cvičenia, napr. cvičenie pri ktorom pacienti píšu slová, slovné spojenia a vety, s najvyššou percentuálnou úspešnosťou klasifikácie rovnou 81,82 %. V práci boli ďalej vypočítané najvhodnejšie parametre pre všetky cvičenia, navrhnuté v spolupráci s I. Neurologickou klinikou Lekárskej fakulty Masarykovy univerzity a Fakultnej nemocnice u sv. Anny v Brně, použité pri diagnostike písomného prejavu.

BibTex


@article{BUT109474,
  author="Zoltán {Galáž} and Jiří {Mekyska} and Lucia {Masarová}",
  title="Analýza ručne písaného prejavu u pacientov postihnutých neurologickými onemocneniami",
  annote="Článok sa venuje problematike analýzy ručne písaného prejavu u pacientov postihnutých neurologickými onemocneniami. V stručnosti je pojednané o jednotlivých neurologických onemocneniach a ich dopade na ručne písaný prejav. Táto práca sa ďalej zaoberá diagnostikou Parkinsonovej nemoci metódou klasifikácie parametrov, počítaných zo záznamov ručne písaného prejavu a tiež vhodnosťou týchto parametrov a použitých klasifikátorov, za účelom dosiahnutia maximálnej úspešnosti diagnostiky Parkinsonovej nemoci. V práci bola dosiahnutá úspešnosť správneho zaradenia záznamu ručne písaného prejavu do tried (pacient trpiac Parkinsonovou nemocou/zdravý človek) rovná 81,82 %. Ďalej bolo zistené, že najvyššiu úspešnosť klasifikácie dosahujú komplexnejšie cvičenia, napr. cvičenie pri ktorom pacienti píšu slová, slovné spojenia a vety, s najvyššou percentuálnou úspešnosťou klasifikácie rovnou 81,82 %. V práci boli ďalej vypočítané najvhodnejšie parametre pre všetky cvičenia, navrhnuté v spolupráci s I. Neurologickou klinikou Lekárskej fakulty Masarykovy univerzity a Fakultnej nemocnice u sv. Anny v Brně, použité pri diagnostike písomného prejavu.",
  chapter="109474",
  number="4",
  volume="2014",
  year="2014",
  month="august",
  pages="155--165",
  type="journal article - other"
}