Detail publikace

Analýza a syntéza chaotických systémů s uvážením vlastností memristoru

HRUBOŠ, Z. GÖTTHANS, T.

Originální název

Analysis and Synthesis of Chaotic Circuits Using Memristor Properties

Český název

Analýza a syntéza chaotických systémů s uvážením vlastností memristoru

Anglický název

Analysis and Synthesis of Chaotic Circuits Using Memristor Properties

Typ

článek v časopise

Jazyk

en

Originální abstrakt

This paper provides an innovative practical realization of a memristor based chaotic circuit. The first part discusses the mathematical analysis of the proposed system, including calculation of an eigenvalues, bifurcation diagram and largest Lyapunov exponents. Another parts deal with circuitry realization and the influence of parasitic properties of active elements. The circuit simulations obtained by PSpice environment and the practical measurement results on a breadboard are presented in the last part of this paper. The main aim of this work is an innovative realization of the memristor based chaotic circuit with one type of energy-storage element (linear passive capacitor) and with simpler construction in comparison to other circuits. The next contribution consists in verification of designed circuit with respect to influence of parasitic properties of active elements to chaos destruction.

Český abstrakt

Tento článek poskytuje inovativní realizaci chaotického systému na základě vlastností memristoru. První část pojednává o matematické analýze navrhovaného systému, včetně výpočtu vlastních čísel, bifurkačního diagramu a největších Ljapunových exponentů. Další části se zabývají obvodovou realizací a vlivem parazitních vlastností aktivních prvků. Simulace obvodů získaná v simulačním systému PSpice a výsledky praktického měření jsou uvedeny v poslední části. Hlavním přínosem této práce je inovativní realizace chaotického systému s jedním akumulačním prvkem (lineární pasivní kondenzátor) a jednoduchá konstrukce ve srovnání s dosud publikovanými zapojeními. Další přínos spočívá v ověření funkčnosti navrženého zapojení s uvažováním kritických hodnot parazitních vlastností použitých aktivních prvků.

Anglický abstrakt

This paper provides an innovative practical realization of a memristor based chaotic circuit. The first part discusses the mathematical analysis of the proposed system, including calculation of an eigenvalues, bifurcation diagram and largest Lyapunov exponents. Another parts deal with circuitry realization and the influence of parasitic properties of active elements. The circuit simulations obtained by PSpice environment and the practical measurement results on a breadboard are presented in the last part of this paper. The main aim of this work is an innovative realization of the memristor based chaotic circuit with one type of energy-storage element (linear passive capacitor) and with simpler construction in comparison to other circuits. The next contribution consists in verification of designed circuit with respect to influence of parasitic properties of active elements to chaos destruction.

Klíčová slova

diferenciální rovnice, nelineární, vlastní čísla, Ljapunovovy exponenty, bifurkace, parazity, rovinné projekce

Rok RIV

2014

Vydáno

01.06.2014

Nakladatel

FEI STU

Místo

Bratislava

Strany od

129

Strany do

136

Strany počet

8

BibTex


@article{BUT109314,
 author="Zdeněk {Hruboš} and Tomáš {Götthans}",
 title="Analysis and Synthesis of Chaotic Circuits Using Memristor Properties",
 annote="This paper provides an innovative practical realization of a memristor based chaotic circuit. The first part discusses the mathematical analysis of the proposed system, including calculation of an eigenvalues, bifurcation diagram and largest Lyapunov exponents. Another parts deal with circuitry realization and the influence of parasitic properties of active elements. The circuit simulations obtained by PSpice environment and the practical measurement results on a breadboard are presented in the last part of this paper. The main aim of this work is an innovative realization of the memristor based chaotic circuit with one type of energy-storage element (linear passive capacitor) and with simpler construction in comparison to other circuits. The next contribution consists in verification of designed circuit with respect to influence of parasitic properties of
active elements to chaos destruction.",
 address="FEI STU",
 chapter="109314",
 doi="10.2478/jee-2014-0020",
 institution="FEI STU",
 number="3",
 volume="2014(65)",
 year="2014",
 month="june",
 pages="129--136",
 publisher="FEI STU",
 type="journal article"
}