Detail publikace

Hodnocení porosity aleternativních materiálů založených na portlanském cementu

PAŘÍZEK, L. BARTONÍČKOVÁ, E. BÍLEK, V. KRATOCHVÍL, J.

Originální název

Porosity Evaluation of Alternative Materials Based on Portland Cement

Český název

Hodnocení porosity aleternativních materiálů založených na portlanském cementu

Anglický název

Porosity Evaluation of Alternative Materials Based on Portland Cement

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

High energy requirements and so adequate economical requirements due producing of Portland concrete leads to tendency to replace part of cement by secondary raw materials or to use other alternative binders. Among the commonly used cements replaces is currently fly ash which is produced during high temperature combustion. In this paper was investigated the influence of addition of different kind of ashes to cement paste to their porosity, which was observe by mercury porosimetry.

Český abstrakt

Vysoké energetické nároky a tudíž i ekonomické nároky při výrobě portlandského cementu vedou ke snaze nahradit část portlandského cementu sekundárními surovinami, či využívat jiná alternativní pojiva. Mezi hojně používané náhrady části cementu v současné době patří klasické vysokoteplotní popílky, které vznikají při spalování uhlí. V této práci byl zkoumán vliv náhrady portlandského cementu různými druhy popílků v různých množstvích v cementových pastách na porositu. Byla hodnocena nejen celková porozita, ale i distribuce velikosti pórů. K měření bylo použito rtuťového porozimetru.

Anglický abstrakt

High energy requirements and so adequate economical requirements due producing of Portland concrete leads to tendency to replace part of cement by secondary raw materials or to use other alternative binders. Among the commonly used cements replaces is currently fly ash which is produced during high temperature combustion. In this paper was investigated the influence of addition of different kind of ashes to cement paste to their porosity, which was observe by mercury porosimetry.

Klíčová slova

Rtuťová intrusní porosimetrie, popílko-cementové pasty, velikost krčků pórů

Rok RIV

2014

Vydáno

21.08.2014

Nakladatel

Trans Tech Publications

Místo

Switzerland

Strany od

314

Strany do

317

Strany počet

4