Detail publikace

Měření proudění v průdušnici pomocí particle image velocimetry a lased-doppler anemometry

BĚLKA, M. JEDELSKÝ, J. ZAREMBA, M. MALÝ, M. LÍZAL, F.

Originální název

Measurement of Air Flow in Trachea Using Particle Image Velocimetry and Laser-Doppler Anemometry

Český název

Měření proudění v průdušnici pomocí particle image velocimetry a lased-doppler anemometry

Anglický název

Measurement of Air Flow in Trachea Using Particle Image Velocimetry and Laser-Doppler Anemometry

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

A lot of attention has been given to the study of airflow in human respiratory airways recently, because airflow characteristics greatly influence transport and deposition of the particles in human lungs. In this paper the aerodynamics occurring in upper part of human trachea is investigated. Laser optical measurements were performed in a semirealistic model of the upper airways, from mouth to 4th generation of branching. The model was attached downstream to a generator of oscillating flow, which was set to sinusoidal flow for resting conditions with mean Reynolds number Re = 1414. Flow characteristics were measured using laser optical methods, in particular Particle Image Velocimetry and Laser-Doppler Anemometry. We found that the flow in trachea was biased to the front wall due to the laryngeal jet. The flow became turbulent during high velocity phases of the sinusoidal flow and generated turbulence intensity was observed up to 20 %. These data can help to understand the complicated flow in trachea and its implications in particle deposition studies.

Český abstrakt

V poslední době se věnovalo mnoho pozornosti studiu proudění v lidských dýchacích cestách, protože toto proudění značně ovlivňuje transport a depozici částic. Tento příspěvek se zabývá aerodynamikou v horní části průdušnice. Měření laserovými optickými metodami bylo provedeno v zjednodušeném modelu plic, který obsahoval dýchací cesty od ústní dutiny po čtvrtou generaci větvení. Model byl umístěn za generátorem oscilačního proudění, který generoval sinusový tvar s parametry pro klidné dýchání a středním Reynoldsovým číslem 1414. Charakteristiky proudění byly měřeny laserovými metodami, konkrétně pomocí particle image velocimetry a laser-doppler anemometry. Bylo objeveno, že proudění v průdušnici je ovlivňováno laryngeálním proudem. Profil proudění je turbulentní při vysokých rychlostech sinusového režimu a generovaná intenzita turbulence dosahuje až 20 %. Získaná data přispějí k pochopení složitých jevů proudění v průdušnici a jejich působení na depozici částic.

Anglický abstrakt

A lot of attention has been given to the study of airflow in human respiratory airways recently, because airflow characteristics greatly influence transport and deposition of the particles in human lungs. In this paper the aerodynamics occurring in upper part of human trachea is investigated. Laser optical measurements were performed in a semirealistic model of the upper airways, from mouth to 4th generation of branching. The model was attached downstream to a generator of oscillating flow, which was set to sinusoidal flow for resting conditions with mean Reynolds number Re = 1414. Flow characteristics were measured using laser optical methods, in particular Particle Image Velocimetry and Laser-Doppler Anemometry. We found that the flow in trachea was biased to the front wall due to the laryngeal jet. The flow became turbulent during high velocity phases of the sinusoidal flow and generated turbulence intensity was observed up to 20 %. These data can help to understand the complicated flow in trachea and its implications in particle deposition studies.

Klíčová slova

particle image velocimetry, Laser-Doppler anemometry, model plic, měření proudění, laryngeální proud

Rok RIV

2014

Vydáno

15.05.2014

Místo

Svratka

ISBN

978-80-214-4871-1

Kniha

Engineering Mechanics 2014

Edice

1

Strany od

72

Strany do

75

Strany počet

4

BibTex


@inproceedings{BUT108366,
 author="Miloslav {Bělka} and Jan {Jedelský} and Matouš {Zaremba} and Milan {Malý} and František {Lízal}",
 title="Measurement of Air Flow in Trachea Using Particle Image Velocimetry and Laser-Doppler Anemometry",
 annote="A lot of attention has been given to the study of airflow in human respiratory airways recently, because airflow characteristics greatly influence transport and deposition of the particles in human lungs. In this paper the aerodynamics occurring in upper part of human trachea is investigated. Laser optical measurements were performed in a semirealistic model of the upper airways, from mouth to 4th generation of branching. The model was attached downstream to a generator of oscillating flow, which was set to sinusoidal flow for resting conditions with mean Reynolds number Re = 1414. Flow characteristics were measured using laser optical methods, in particular Particle Image Velocimetry and Laser-Doppler Anemometry. We found that the flow in trachea was biased to the front wall due to the laryngeal jet. The flow became turbulent during high velocity phases of the sinusoidal flow and generated turbulence intensity was observed up to 20 %. These data can help to understand the complicated flow in trachea and its implications in particle deposition studies.",
 booktitle="Engineering Mechanics 2014",
 chapter="108366",
 edition="1",
 howpublished="print",
 year="2014",
 month="may",
 pages="72--75",
 type="conference paper"
}