Detail publikace

Sledování anomálního rozmístění drátků v kalibračních vzorcích drátkobetonu počítačovou tomografií

HOBST, L. BÍLEK, P. ANTON, O. ZIKMUND, T.

Originální název

Sledování anomálního rozmístění drátků v kalibračních vzorcích drátkobetonu počítačovou tomografií

Český název

Sledování anomálního rozmístění drátků v kalibračních vzorcích drátkobetonu počítačovou tomografií

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Počítačová tomografie (CT) patří k nedestruktivním metodám, které mají velké vypovídací schopnosti. Kromě předností má však tato metoda i svá omezení, na která je nutno při jejím uplatnění brát zřetel. V příspěvku je obecně popsána CT metoda a na praktickém příkladu – tomografickém vyšetření kalibračních vzorků z drátkobetonu – jsou popsány její možnosti a omezení. Kalibrační vzorky drátkobetonu, se stanovenou koncentrací drátků, byly speciálně vyrobeny pro nakalibrování magnetických sond, vyvinutých v rámci výzkumného úkolu na FAST VUT v Brně. Při kalibraci však některé vzorky vykazovaly anomální výsledky, a proto byly tyto vzorky podrobeny kontrole CT metodou, která prokázala nepravidelné rozdělení drátků v kontrolovaných vzorcích.

Český abstrakt

Počítačová tomografie (CT) patří k nedestruktivním metodám, které mají velké vypovídací schopnosti. Kromě předností má však tato metoda i svá omezení, na která je nutno při jejím uplatnění brát zřetel. V příspěvku je obecně popsána CT metoda a na praktickém příkladu – tomografickém vyšetření kalibračních vzorků z drátkobetonu – jsou popsány její možnosti a omezení. Kalibrační vzorky drátkobetonu, se stanovenou koncentrací drátků, byly speciálně vyrobeny pro nakalibrování magnetických sond, vyvinutých v rámci výzkumného úkolu na FAST VUT v Brně. Při kalibraci však některé vzorky vykazovaly anomální výsledky, a proto byly tyto vzorky podrobeny kontrole CT metodou, která prokázala nepravidelné rozdělení drátků v kontrolovaných vzorcích.

Klíčová slova

Nedestruktivní testování, drátky, homogenita, magnetické metody, průmyslový tomograf, počítačová tomografie.

Rok RIV

2014

Vydáno

16.06.2014

Nakladatel

Beton TKS,s.r.o.

Místo

Praha, Česká republika

Strany od

54

Strany do

57

Strany počet

4

URL

BibTex


@article{BUT108227,
 author="Leonard {Hobst} and Petr {Bílek} and Ondřej {Anton} and Tomáš {Zikmund}",
 title="Sledování anomálního rozmístění drátků v kalibračních vzorcích drátkobetonu počítačovou tomografií",
 annote="Počítačová tomografie (CT) patří k nedestruktivním metodám, které mají velké vypovídací schopnosti. Kromě předností má však tato metoda i svá omezení, na která je nutno při jejím uplatnění brát zřetel. V příspěvku je obecně popsána CT metoda a na praktickém příkladu – tomografickém vyšetření kalibračních vzorků z drátkobetonu – jsou popsány její možnosti a omezení. Kalibrační vzorky drátkobetonu, se stanovenou koncentrací drátků, byly speciálně vyrobeny pro nakalibrování magnetických sond, vyvinutých v rámci výzkumného úkolu na FAST VUT v Brně. Při kalibraci však některé vzorky vykazovaly anomální výsledky, a proto byly tyto vzorky podrobeny kontrole CT metodou, která prokázala nepravidelné rozdělení drátků v kontrolovaných vzorcích.",
 address="Beton TKS,s.r.o.",
 chapter="108227",
 institution="Beton TKS,s.r.o.",
 number="3",
 volume="2014",
 year="2014",
 month="june",
 pages="54--57",
 publisher="Beton TKS,s.r.o.",
 type="journal article - other"
}