Detail publikace

Tepelně technické posouzení detailů kruhových staveb

VLACH, F.

Originální název

Tepelně technické posouzení detailů kruhových staveb

Český název

Tepelně technické posouzení detailů kruhových staveb

Anglický název

Assessment details of the assessment circular structures

Typ

článek v časopise

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Tento článek se pokusí věcně a prakticky poukázat na vliv jednosměrného zakřivení při výpočtech 2D teplotních polí stavebních detailů za účelem výpočtu lineárních činitelů prostupu tepla. Úvodní část se věnuje typologii a příklady staveb s organickým tvaroslovím. Dále jsou uvedeny teoretické předpoklady a analýza výpočtu lineárních činitelů prostupu tepla. Na výsledných závislostech lze vypozorovat poloměry, při nichž se vliv zakřivení technicky významně projeví.

Český abstrakt

Tento článek se pokusí věcně a prakticky poukázat na vliv jednosměrného zakřivení při výpočtech 2D teplotních polí stavebních detailů za účelem výpočtu lineárních činitelů prostupu tepla. Úvodní část se věnuje typologii a příklady staveb s organickým tvaroslovím. Dále jsou uvedeny teoretické předpoklady a analýza výpočtu lineárních činitelů prostupu tepla. Na výsledných závislostech lze vypozorovat poloměry, při nichž se vliv zakřivení technicky významně projeví.

Anglický abstrakt

This paper deals with the determination of linear thermal transmittance for buildings with rounded shapes. Computational methods are known for ordinary rectangular buildings. This paper presents an analysis of the influence of the curvature of the buildings surface to linear thermal transmittance. It provides information applicable for buildings assessment in engineering practice.

Klíčová slova

Lineární tepelná vazba, kruhové stavby, energetick úsporná architektura, tepelné mosty

Rok RIV

2014

Vydáno

09.06.2014

Nakladatel

Topinfo.s.r.o.

Místo

Praha

Strany od

-

Strany do

-

Strany počet

4

BibTex


@article{BUT107829,
 author="František {Vlach}",
 title="Tepelně technické posouzení detailů kruhových staveb",
 annote="Tento článek se pokusí věcně a prakticky poukázat na vliv jednosměrného zakřivení při výpočtech 2D teplotních polí stavebních detailů za účelem výpočtu lineárních činitelů prostupu tepla. Úvodní část se věnuje typologii a příklady staveb s organickým tvaroslovím. Dále jsou uvedeny teoretické předpoklady a analýza výpočtu lineárních činitelů prostupu tepla. Na výsledných závislostech lze vypozorovat poloměry, při nichž se vliv zakřivení technicky významně projeví.",
 address="Topinfo.s.r.o.",
 chapter="107829",
 institution="Topinfo.s.r.o.",
 number="24",
 volume="16",
 year="2014",
 month="june",
 pages="----",
 publisher="Topinfo.s.r.o.",
 type="journal article"
}