Detail publikace

Hmotné doklady vývoje měr a vah na Moravě do konce 19. století.

CIKRLE, P. BUREŠ, J., OLIVOVÁ, D.

Originální název

Hmotné doklady vývoje měr a vah na Moravě do konce 19. století.

Český název

Hmotné doklady vývoje měr a vah na Moravě do konce 19. století.

Anglický název

The material evidence of development of measures and weights in Moravia to the end of 19th century.

Typ

kapitola v knize

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Během 18. a 19. století došlo v Čechách, na Moravě i ve Slezsku k velmi zásadním změnám v oblasti měr a vah. Přibližně do poloviny 18. století se metrologické systémy v jednotlivých zemích Koruny české vyvíjely rozdílně, přitom i v rámci jednotlivých zemí se projevovaly regionální odlišnosti. Zatímco český měrový systém je v literatuře vcelku dobře popsán, moravská a slezská historická metrologie je na prameny výrazně chudší. Při formování měrných a váhových systémů je kromě regionálních odlišností zcela zásadní otázka chronologická, se kterou souvisí i otázka dosažitelné přesnosti, respektive metrologické nejednotnosti. Článek se zabývá dílčími obdobími ve vývoji měr a vah, hmotnými doklady vývoje měr a vah na Moravě a problematikou dokumentace vybraných historických měřidel. Součástí je i ukázka dokumentačních listů Kyjovského a Moravskotřebovského lokte.

Český abstrakt

Během 18. a 19. století došlo v Čechách, na Moravě i ve Slezsku k velmi zásadním změnám v oblasti měr a vah. Přibližně do poloviny 18. století se metrologické systémy v jednotlivých zemích Koruny české vyvíjely rozdílně, přitom i v rámci jednotlivých zemí se projevovaly regionální odlišnosti. Zatímco český měrový systém je v literatuře vcelku dobře popsán, moravská a slezská historická metrologie je na prameny výrazně chudší. Při formování měrných a váhových systémů je kromě regionálních odlišností zcela zásadní otázka chronologická, se kterou souvisí i otázka dosažitelné přesnosti, respektive metrologické nejednotnosti. Článek se zabývá dílčími obdobími ve vývoji měr a vah, hmotnými doklady vývoje měr a vah na Moravě a problematikou dokumentace vybraných historických měřidel. Součástí je i ukázka dokumentačních listů Kyjovského a Moravskotřebovského lokte.

Anglický abstrakt

Very significant changes concerning the weights and measures happened in 18th and 19th century in Bohemia, Moravia and Silesia. Approximately till the half of the 18th century the metrological systems in each part of the Czech lands developed differently, and the regional differences were apparent in each part of the Czech lands. While the Czech measure system is well described in literature, Moravian and Silesian historical metrology is scantier in it. At the forming of systems of measures and weights the chronological question besides the regional differences is very important. The chronological question is connected with the question of attainable accuracy and metrological disunity. The paper deals with partial periods in development of measures and weights, material evidence of development of measures and weights in Moravia, and deals with the issues of documentation of chosen historical measuring tools. The demonstration of documentation sheets of cubit from Kyjov and Moravská Třebová is also included.

Klíčová slova

historické míry a váhy, Morava, dokumentace, loket

Rok RIV

2013

Vydáno

29.10.2013

Nakladatel

Technické muzeum v Brně

Místo

Brno

ISBN

978-80-86413-66-2

Kniha

K historii průmyslu, exaktních věd a techniky na Moravě a ve Slezsku I. Od konce 18. století do roku 1918

Edice

ACTA MUSEI TECHNICI BRUNENSIS

Číslo edice

SV. 2

Strany od

113

Strany do

128

Strany počet

16

BibTex


@inbook{BUT105999,
 author="Petr {Cikrle} and Jiří {Bureš}",
 title="Hmotné doklady vývoje měr a vah na Moravě do konce 19. století.",
 annote="Během 18. a 19. století došlo v Čechách, na Moravě i ve Slezsku k velmi zásadním změnám v oblasti měr a vah. Přibližně do poloviny 18. století se metrologické systémy v jednotlivých zemích Koruny české vyvíjely rozdílně, přitom i v rámci jednotlivých zemí se projevovaly regionální odlišnosti. Zatímco český měrový systém je v literatuře vcelku dobře popsán, moravská a slezská historická metrologie je na prameny výrazně chudší. Při formování měrných a váhových systémů je kromě regionálních odlišností zcela zásadní otázka chronologická, se kterou souvisí i otázka dosažitelné přesnosti, respektive metrologické nejednotnosti. Článek se zabývá dílčími obdobími ve vývoji měr a vah, hmotnými doklady vývoje měr a vah na Moravě a problematikou dokumentace vybraných historických měřidel. Součástí je i ukázka dokumentačních listů Kyjovského a Moravskotřebovského lokte.",
 address="Technické muzeum v Brně",
 booktitle="K historii průmyslu, exaktních věd a techniky na Moravě a ve Slezsku I. Od konce 18. století do roku 1918",
 chapter="105999",
 edition="ACTA MUSEI TECHNICI BRUNENSIS",
 howpublished="print",
 institution="Technické muzeum v Brně",
 year="2013",
 month="october",
 pages="113--128",
 publisher="Technické muzeum v Brně",
 type="book chapter"
}