Detail publikace

Vybrané materiálové aspekty zpracování elektronovým paprskem

KOUŘIL, M. MATLÁK, J. DLOUHÝ, I.

Originální název

Vybrané materiálové aspekty zpracování elektronovým paprskem

Český název

Vybrané materiálové aspekty zpracování elektronovým paprskem

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Soustředěný elektronový svazek o velkém výkony patří k moderním a efektivním nástrojům povrchového ohřevu. Je možno jej využít např. pro svařování, gravírování obrábění a zejména pro povrchové tepelné či chemickotepelné úpravy. Z hlediska začlenění do současné strojírenské praxe se jedná o technologii, která umožňuje velmi přesnou lokalizaci a kvantifikaci přísunu energie na určené místo a dovoluje tak zpracování určité přesně ohraničené plochy či tvarového detailu s minimálnímpřebytkem energie a tedy i minimálním tepelným ovlivněním, deformacemi apod.. V rámcu projektu NETME centre VUT v Brně je nově instalováno zařízení pro elektronové svařování a povrchové úpravy typu Probeam K26. Příspěvek se zabývá popisem možností s některými teoretickými aspekty a pilotními experimenty provedenými na novém zařízení Je uvedeno srovnání při povrchovém kalení uhlíkové oceli a vysokolegované ledeburitické nástrojové oceli i včetně efektu povrchového přetavení a násobného popouštění.

Český abstrakt

Soustředěný elektronový svazek o velkém výkony patří k moderním a efektivním nástrojům povrchového ohřevu. Je možno jej využít např. pro svařování, gravírování obrábění a zejména pro povrchové tepelné či chemickotepelné úpravy. Z hlediska začlenění do současné strojírenské praxe se jedná o technologii, která umožňuje velmi přesnou lokalizaci a kvantifikaci přísunu energie na určené místo a dovoluje tak zpracování určité přesně ohraničené plochy či tvarového detailu s minimálnímpřebytkem energie a tedy i minimálním tepelným ovlivněním, deformacemi apod.. V rámcu projektu NETME centre VUT v Brně je nově instalováno zařízení pro elektronové svařování a povrchové úpravy typu Probeam K26. Příspěvek se zabývá popisem možností s některými teoretickými aspekty a pilotními experimenty provedenými na novém zařízení Je uvedeno srovnání při povrchovém kalení uhlíkové oceli a vysokolegované ledeburitické nástrojové oceli i včetně efektu povrchového přetavení a násobného popouštění.

Klíčová slova

elektronový paprsek, povrchové zpracování, EB technologie, povrchové kalení

Rok RIV

2013

Vydáno

27.11.2013

ISBN

978-80-904462-6-7

Kniha

Materiály v tepelném zpracování

Číslo edice

1

Strany od

120

Strany do

129

Strany počet

9

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT105876,
  author="Miloslav {Kouřil} and Jiří {Matlák} and Ivo {Dlouhý}",
  title="Vybrané materiálové aspekty zpracování elektronovým paprskem",
  annote="Soustředěný elektronový svazek o velkém výkony patří k moderním a efektivním nástrojům povrchového ohřevu. Je možno jej využít např. pro svařování, gravírování obrábění a zejména pro povrchové tepelné či chemickotepelné úpravy. Z hlediska začlenění do současné strojírenské praxe se jedná o technologii, která umožňuje velmi přesnou lokalizaci a kvantifikaci přísunu energie na určené místo a dovoluje tak zpracování určité přesně ohraničené plochy či tvarového detailu s minimálnímpřebytkem energie a tedy i minimálním tepelným ovlivněním, deformacemi apod..

V rámcu projektu NETME centre VUT v Brně je nově instalováno zařízení pro elektronové svařování a povrchové úpravy typu Probeam K26. Příspěvek se zabývá popisem možností s některými teoretickými aspekty a pilotními experimenty provedenými na novém zařízení Je uvedeno srovnání při povrchovém kalení uhlíkové oceli a vysokolegované ledeburitické nástrojové oceli i včetně efektu povrchového přetavení a násobného popouštění.",
  booktitle="Materiály v tepelném zpracování",
  chapter="105876",
  howpublished="electronic, physical medium",
  year="2013",
  month="november",
  pages="120--129",
  type="conference paper"
}