Detail publikace

Vybrané etalony starých délkových měr v Čechách a na Moravě a jejich dokumentace.

CIKRLE, P. BUREŠ, J. CHARVÁT, Z.

Originální název

Vybrané etalony starých délkových měr v Čechách a na Moravě a jejich dokumentace.

Český název

Vybrané etalony starých délkových měr v Čechách a na Moravě a jejich dokumentace.

Anglický název

Selected old length etalons in Bohemia and Moravia and their documentation.

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Článek se zabývá vybranými etalony starých délkových měr v českých zemích a jejich dokumentací. Stručně je zmíněn vývoj měrných systémů, tj. období a mezníky ve vývoji vah a měr, měrové soustavy na našem území a dále je uveden přehled dochovaných historických etalonů délky na území ČR. V textu je popsána dokumentace historických měřidel.

Český abstrakt

Článek se zabývá vybranými etalony starých délkových měr v českých zemích a jejich dokumentací. Stručně je zmíněn vývoj měrných systémů, tj. období a mezníky ve vývoji vah a měr, měrové soustavy na našem území a dále je uveden přehled dochovaných historických etalonů délky na území ČR. V textu je popsána dokumentace historických měřidel.

Anglický abstrakt

The article deals with the selected old length etalons in the Bohemian and Moravian lands and their documentation. The development of measurement systems is briefly mentioned. The period and the milestones in the development of weights and measures, measuring system in our territory, and appended is a list of preserved historical etalons of length in the territory of the Czech Republic. The documentation of the historical etalons is described.

Klíčová slova

historické etalony, délkové míry, dokumentace

Rok RIV

2013

Vydáno

13.02.2013

Nakladatel

Český svaz geodetů a kartografu - Spolek zeměměřičů Brno

Místo

Brno

ISBN

978-80-02-02428-6

Kniha

48. geodeticke informační dny

Edice

1

Číslo edice

1

Strany od

1

Strany do

15

Strany počet

15

BibTex


@inproceedings{BUT105851,
 author="Petr {Cikrle} and Jiří {Bureš} and Zdeněk {Charvát}",
 title="Vybrané etalony starých délkových měr v Čechách a na Moravě a jejich dokumentace.",
 annote="Článek se zabývá vybranými etalony starých délkových měr v českých zemích a jejich dokumentací. Stručně je zmíněn vývoj měrných systémů, tj. období a mezníky ve vývoji vah a měr, měrové soustavy na našem území a dále je uveden přehled dochovaných historických etalonů délky na území ČR. V textu je popsána dokumentace historických měřidel.",
 address="Český svaz geodetů a kartografu - Spolek zeměměřičů Brno",
 booktitle="48. geodeticke informační dny",
 chapter="105851",
 edition="1",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Český svaz geodetů a kartografu - Spolek zeměměřičů Brno",
 year="2013",
 month="february",
 pages="1--15",
 publisher="Český svaz geodetů a kartografu - Spolek zeměměřičů Brno",
 type="conference paper"
}