Detail publikace

Optimální po částech lineární aproximace chaotických systémů s polynomiálním vektorovým polem

PETRŽELA, J. GÖTTHANS, T.

Originální název

Optimální po částech lineární aproximace chaotických systémů s polynomiálním vektorovým polem

Český název

Optimální po částech lineární aproximace chaotických systémů s polynomiálním vektorovým polem

Anglický název

Optimal piecewise-linear approximation of chaotic systems with polynomial vector fields

Typ

článek v časopise

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Tento článek přináší možné řešení otázek týkajících se přesných po částech lineárních (PČL) aproximací komplikovaných nelineárních vektorových polí. Navrhovaný postup může být označen za univerzální, inovativní a je založen na využití stochastické optimalizace, konkrétně genetického algoritmu (GA) kombinovaného s metodou roje částic (RČ). Jádrem algoritmu je nalezení a aplikace výpočetně nenáročného a přesného kvantifikátoru dynamického chování. Jednotlivé výhody a nevýhody představené procedury jsou detailně prodiskutovány a kriticky vyhodnoceny. Celý navržený algoritmus je ověřen pomocí čtyř autonomních deterministických dynamických systémů třetího řádu, které mají reálný fyzikální podklad.

Český abstrakt

Tento článek přináší možné řešení otázek týkajících se přesných po částech lineárních (PČL) aproximací komplikovaných nelineárních vektorových polí. Navrhovaný postup může být označen za univerzální, inovativní a je založen na využití stochastické optimalizace, konkrétně genetického algoritmu (GA) kombinovaného s metodou roje částic (RČ). Jádrem algoritmu je nalezení a aplikace výpočetně nenáročného a přesného kvantifikátoru dynamického chování. Jednotlivé výhody a nevýhody představené procedury jsou detailně prodiskutovány a kriticky vyhodnoceny. Celý navržený algoritmus je ověřen pomocí čtyř autonomních deterministických dynamických systémů třetího řádu, které mají reálný fyzikální podklad.

Anglický abstrakt

This paper brings possible answers to the questions about accurate piecewise-linear approximations of the complicated nonlinear vector fields. Suggested method can be marked as universal, inovative and is based on the utilization of stochastic optimization; namely genetic algorithm combined with particle swarm. The core engine is to develop quick-to-calculate but still precise dynamical motion quantifier. The individual advantages and drawbacks are discussed in detail and critically summarized. The correct function of algorithm is proved by means of four autonomous deterministic dynamical systems with real physical background.

Klíčová slova

Dynamické chování, po částech lineární aproximace, chaos, vektorové pole

Rok RIV

2014

Vydáno

24.02.2014

Strany od

1

Strany do

12

Strany počet

12

BibTex


@article{BUT105843,
  author="Jiří {Petržela} and Tomáš {Götthans}",
  title="Optimální po částech lineární aproximace chaotických systémů s polynomiálním vektorovým polem",
  annote="Tento článek přináší možné řešení otázek týkajících se přesných po částech lineárních (PČL) aproximací komplikovaných nelineárních vektorových polí. Navrhovaný postup může být označen za univerzální, inovativní a je založen na využití stochastické optimalizace, konkrétně genetického algoritmu (GA) kombinovaného s metodou roje částic (RČ). Jádrem algoritmu je nalezení a aplikace výpočetně nenáročného a přesného kvantifikátoru dynamického chování. Jednotlivé výhody a nevýhody představené procedury jsou detailně prodiskutovány a kriticky vyhodnoceny. Celý navržený algoritmus je ověřen pomocí čtyř autonomních deterministických dynamických systémů třetího řádu, které mají reálný fyzikální podklad.",
  chapter="105843",
  number="1",
  volume="16",
  year="2014",
  month="february",
  pages="1--12",
  type="journal article"
}