Detail publikace

Využití počítačové tomografie pro kontrolu homogenity drátkobetonu

BÍLEK, P. HOBST, L. ZIKMUND, T.

Originální název

Využití počítačové tomografie pro kontrolu homogenity drátkobetonu

Český název

Využití počítačové tomografie pro kontrolu homogenity drátkobetonu

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Nevhodným zpracováním a ukládáním směsi během výrobního procesu drátkobetonu jsou vlákna často nerovnoměrně rozložena. Může docházet k seskupení drátků, což snižuje celkovou homogenitu a tím kvalitu drátkobetonových konstrukcí. Příspěvek se zabývá možnostmi kontroly rozložení vláken ve ztvrdlém drátkobetonu pomocí průmyslové tomografie.

Český abstrakt

Nevhodným zpracováním a ukládáním směsi během výrobního procesu drátkobetonu jsou vlákna často nerovnoměrně rozložena. Může docházet k seskupení drátků, což snižuje celkovou homogenitu a tím kvalitu drátkobetonových konstrukcí. Příspěvek se zabývá možnostmi kontroly rozložení vláken ve ztvrdlém drátkobetonu pomocí průmyslové tomografie.

Klíčová slova

nedestruktivní testování, drátky, homogenita, magnetické metody, průmyslový tomograf, počítačová tomografie

Rok RIV

2014

Vydáno

24.01.2014

Místo

Brno, Česká republika

ISBN

978-80-214-4852-0

Kniha

Sborník příspěvků ExFoS - Expert Forensic Science XXIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství

Edice

ExFoS

Číslo edice

1

Strany od

37

Strany do

44

Strany počet

8

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT104988,
 author="Petr {Bílek} and Leonard {Hobst} and Tomáš {Zikmund}",
 title="Využití počítačové tomografie pro kontrolu homogenity drátkobetonu",
 annote="Nevhodným zpracováním a ukládáním směsi během výrobního procesu drátkobetonu jsou vlákna často nerovnoměrně rozložena. Může docházet k seskupení drátků, což snižuje celkovou homogenitu a tím kvalitu drátkobetonových konstrukcí. 
Příspěvek se zabývá možnostmi kontroly rozložení vláken ve ztvrdlém drátkobetonu pomocí průmyslové tomografie.",
 booktitle="Sborník příspěvků ExFoS - Expert Forensic Science XXIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství",
 chapter="104988",
 edition="ExFoS",
 howpublished="electronic, physical medium",
 year="2014",
 month="january",
 pages="37--44",
 type="conference paper"
}