Detail publikace

Vhodné přilehlosti pro strukturaci digitální roviny

ŠLAPAL, J.

Originální název

Convenient adjacencies for structuring the digital plane

Český název

Vhodné přilehlosti pro strukturaci digitální roviny

Anglický název

Convenient adjacencies for structuring the digital plane

Typ

článek v časopise

Jazyk

en

Originální abstrakt

We study graphs with the vertex set Z^2 which are subgraphs of the 8- adjacency graph and have the property that certain natural cycles in these graphs are Jordan curves, i.e., separate Z^2 into exactly two connected components. Of these graphs, we determine the minimal ones and study their quotient graphs. The results obtained are used to prove digital analogues of the Jordan curve theorem for several graphs on Z^2. Thus, these graphs are shown to provide background structures on the digital plane Z^2 convenient for studying digital images.

Český abstrakt

V práci jsou studovány grafy s množinou vrcholů Z^2, které jsou podgrafy grafu 8-přilehlosti a v nichž jisté přirozené kružnice jsou Jordanovými křivkami, tj. rozdělují množinu Z^2 na právš dvě souviské komponenty. Je nalezen minimální z těchto grafů a jsou studovány jeho faktorové grafy. Získané výsledky jsou použity k nalezení digitálních analogií Jordanovy věty pro několik grafů na Z^2.

Anglický abstrakt

We study graphs with the vertex set Z^2 which are subgraphs of the 8- adjacency graph and have the property that certain natural cycles in these graphs are Jordan curves, i.e., separate Z^2 into exactly two connected components. Of these graphs, we determine the minimal ones and study their quotient graphs. The results obtained are used to prove digital analogues of the Jordan curve theorem for several graphs on Z^2. Thus, these graphs are shown to provide background structures on the digital plane Z^2 convenient for studying digital images.

Klíčová slova

Jednoduchý graf, faktorový graf, souvislá množina, digitální rovina, Jordanova křivka

Rok RIV

2015

Vydáno

15.09.2015

Nakladatel

Springer

Strany od

69

Strany do

88

Strany počet

10

BibTex


@article{BUT104915,
 author="Josef {Šlapal}",
 title="Convenient adjacencies for structuring the digital plane",
 annote="We study graphs with the vertex set Z^2 which are subgraphs of the 8-
adjacency graph and have the property that certain natural cycles in these graphs
are Jordan curves, i.e., separate Z^2 into exactly two connected components. Of
these graphs, we determine the minimal ones and study their quotient graphs. The
results obtained are used to prove digital analogues of the Jordan curve theorem
for several graphs on Z^2. Thus, these graphs are shown to provide background
structures on the digital plane Z^2 convenient for studying digital images.",
 address="Springer",
 chapter="104915",
 doi="10.1007/s10472-013-9394-2",
 howpublished="print",
 institution="Springer",
 number="1",
 volume="75 (2015)",
 year="2015",
 month="september",
 pages="69--88",
 publisher="Springer",
 type="journal article"
}