Detail publikace

Aplikace proudových a napěťových konvejorů v nefiltračních obvodech

KOTON, J.

Originální název

Aplikace proudových a napěťových konvejorů v nefiltračních obvodech

Český název

Aplikace proudových a napěťových konvejorů v nefiltračních obvodech

Typ

habilitační práce

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Stále častěji se v literatuře můžeme setkat s novými aktivními prvky vhodnými pro vysokofrekvenční aplikace. Jedná se především o různé typy či modifikace konvejorů, transkonduktančních zesilovačů OTA a jiných proudových aktivních prvků. Tyto obvody mohou pracovat v proudovém, napěťovém či smíšeném módu. Aplikační možnosti těchto aktivních prvků jsou pak téměř vždy prezentovány na realizaci kmitočtových filtrů druhého řádu. Habilitační práce se věnuje návrhu nových aplikačních možností především proudových a napěťových konvejorů v nelineárních funkčních blocích. Jsou popsány principy obvodových řešení rychlých diodových usměrňovačů s proudovými a napěťovými konvejory, kde jsou s výhodou využity proudové vstupní a výstupní brány aktivních prvků. Takové uspořádání pak dovoluje zpracování signálů ve vyšších kmitočtových oblastech, než to dovolují řešení využívající klasický operační zesilovač. Diskutovány jsou také přesné tvarovače, které, podobně jako strutkury s operaními zesilovači, vycházejí z principu inverujícího či neinvertujícího zesilovače. Popis vybraných zapojení je dále doplněn výsledky simulací a experimentálními měřeními.

Český abstrakt

Stále častěji se v literatuře můžeme setkat s novými aktivními prvky vhodnými pro vysokofrekvenční aplikace. Jedná se především o různé typy či modifikace konvejorů, transkonduktančních zesilovačů OTA a jiných proudových aktivních prvků. Tyto obvody mohou pracovat v proudovém, napěťovém či smíšeném módu. Aplikační možnosti těchto aktivních prvků jsou pak téměř vždy prezentovány na realizaci kmitočtových filtrů druhého řádu. Habilitační práce se věnuje návrhu nových aplikačních možností především proudových a napěťových konvejorů v nelineárních funkčních blocích. Jsou popsány principy obvodových řešení rychlých diodových usměrňovačů s proudovými a napěťovými konvejory, kde jsou s výhodou využity proudové vstupní a výstupní brány aktivních prvků. Takové uspořádání pak dovoluje zpracování signálů ve vyšších kmitočtových oblastech, než to dovolují řešení využívající klasický operační zesilovač. Diskutovány jsou také přesné tvarovače, které, podobně jako strutkury s operaními zesilovači, vycházejí z principu inverujícího či neinvertujícího zesilovače. Popis vybraných zapojení je dále doplněn výsledky simulací a experimentálními měřeními.

Klíčová slova

Zpracování analogového signálu, proudový konvejor, napěťový konvejor, nelineární funkční bloky, rychlý usměrňovač, tvarovač

Vydáno

24.10.2013

Nakladatel

VUTIUM

Místo

Edice Habilitační a inaugurační spisy, sv. 464, ISBN: 978-80-214-4804-9

Strany od

1

Strany do

30

Strany počet

30

Dokumenty

BibTex


@misc{BUT104711,
 author="Jaroslav {Koton}",
 title="Aplikace proudových a napěťových konvejorů v nefiltračních obvodech",
 annote="Stále častěji se v literatuře můžeme setkat s novými aktivními prvky vhodnými pro vysokofrekvenční aplikace. Jedná se především o různé typy či modifikace konvejorů, transkonduktančních zesilovačů OTA a jiných proudových aktivních prvků. Tyto obvody mohou pracovat v proudovém, napěťovém či smíšeném módu. Aplikační možnosti těchto aktivních prvků jsou pak téměř vždy prezentovány na realizaci kmitočtových filtrů druhého řádu. Habilitační práce se věnuje návrhu nových aplikačních možností především proudových a napěťových konvejorů v nelineárních funkčních blocích. Jsou popsány principy obvodových řešení rychlých diodových usměrňovačů s proudovými a napěťovými konvejory, kde jsou s výhodou využity proudové vstupní a výstupní brány aktivních prvků. Takové uspořádání pak dovoluje zpracování signálů ve vyšších kmitočtových oblastech, než to dovolují řešení využívající klasický operační zesilovač. Diskutovány jsou také přesné tvarovače, které, podobně jako strutkury s operaními zesilovači, vycházejí z principu inverujícího či neinvertujícího zesilovače. Popis vybraných zapojení je dále doplněn výsledky simulací a experimentálními měřeními.",
 address="VUTIUM",
 chapter="104711",
 institution="VUTIUM",
 year="2013",
 month="october",
 pages="1--30",
 publisher="VUTIUM",
 type="habilitation thesis"
}