Detail publikace

K PROBLEMATICE ZKOUŠENÍ VÁPENOPÍSKOVÝCH CIHEL ULTRAZVUKOVOU IMPULSOVOU METODOU

BROŽOVSKÝ, J.

Originální název

K PROBLEMATICE ZKOUŠENÍ VÁPENOPÍSKOVÝCH CIHEL ULTRAZVUKOVOU IMPULSOVOU METODOU

Český název

K PROBLEMATICE ZKOUŠENÍ VÁPENOPÍSKOVÝCH CIHEL ULTRAZVUKOVOU IMPULSOVOU METODOU

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Nedestruktivní metody zkoušení jsou ve stavební praxi využívány především pro hodnocení kvality betonu. pro ostatní materiály jsou využívány v podstatě menším rozsahu, zpravidla jako doplňkové metody při hodnocení jejich trvanlivosti. V příspěvku jsou uvedeny poznatky z využití ultrazvukové impulsové metody pro zkoušení vápenopískových cihel. Je hodnocen jednak vliv vlhkosti a směru prozvučování na rychlost šíření ultrazvukového impulsu, jednak využitelnost této metody pro zjišťování pevnostních charakteristik vápenopískových cihel. Získané poznatky umožnily definovat podmínky měření, aby byla zachována jeho reprodukovatelnost a opakovatelnost; současně byl zpracován prakticky využitelný kalibrační vztah pro predikci pevností vápenopískových cihel z rychlosti šíření ultrazvukového impulsu.

Český abstrakt

Nedestruktivní metody zkoušení jsou ve stavební praxi využívány především pro hodnocení kvality betonu. pro ostatní materiály jsou využívány v podstatě menším rozsahu, zpravidla jako doplňkové metody při hodnocení jejich trvanlivosti. V příspěvku jsou uvedeny poznatky z využití ultrazvukové impulsové metody pro zkoušení vápenopískových cihel. Je hodnocen jednak vliv vlhkosti a směru prozvučování na rychlost šíření ultrazvukového impulsu, jednak využitelnost této metody pro zjišťování pevnostních charakteristik vápenopískových cihel. Získané poznatky umožnily definovat podmínky měření, aby byla zachována jeho reprodukovatelnost a opakovatelnost; současně byl zpracován prakticky využitelný kalibrační vztah pro predikci pevností vápenopískových cihel z rychlosti šíření ultrazvukového impulsu.

Klíčová slova

vápenopískové cihly, ultrazvuková impulsová metoda, rychlost šíření ultrazvukového impulsu, pevnost, vlhkost

Rok RIV

2013

Vydáno

01.11.2013

Nakladatel

Česká společnost pro nedestruktivní testování

Místo

Olomouc, ČR

ISBN

978-80-214-4799-8

Kniha

DEFEKTOSKOPIE 2013 Sborník příspěvků

Edice

1

Číslo edice

1

Strany od

1

Strany do

7

Strany počet

7

BibTex


@inproceedings{BUT104354,
 author="Jiří {Brožovský}",
 title="K PROBLEMATICE ZKOUŠENÍ VÁPENOPÍSKOVÝCH CIHEL ULTRAZVUKOVOU IMPULSOVOU METODOU",
 annote="Nedestruktivní metody zkoušení jsou ve stavební praxi využívány především pro hodnocení kvality betonu. pro ostatní materiály jsou využívány v podstatě menším rozsahu, zpravidla jako doplňkové metody při hodnocení jejich trvanlivosti. V příspěvku jsou uvedeny poznatky z využití ultrazvukové impulsové metody pro zkoušení vápenopískových cihel. Je hodnocen jednak vliv vlhkosti a směru prozvučování na rychlost šíření ultrazvukového impulsu, jednak využitelnost této metody pro zjišťování pevnostních charakteristik vápenopískových cihel. Získané poznatky umožnily definovat podmínky měření, aby byla zachována jeho reprodukovatelnost a opakovatelnost; současně byl zpracován prakticky využitelný kalibrační vztah pro predikci pevností vápenopískových cihel z rychlosti šíření ultrazvukového impulsu.",
 address="Česká společnost pro nedestruktivní testování",
 booktitle="DEFEKTOSKOPIE 2013 Sborník příspěvků",
 chapter="104354",
 edition="1",
 howpublished="print",
 institution="Česká společnost pro nedestruktivní testování",
 year="2013",
 month="november",
 pages="1--7",
 publisher="Česká společnost pro nedestruktivní testování",
 type="conference paper"
}