Detail publikace

METODY VÝZKUMU EROZE Z TÁNÍ SNEHU

ŽABENSKÁ, A. DUMBROVSKÝ, M.

Originální název

METODY VÝZKUMU EROZE Z TÁNÍ SNEHU

Český název

METODY VÝZKUMU EROZE Z TÁNÍ SNEHU

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Práce pojednává o možnostech výzkumu půdní eroze způsobené povrchovým odtokem tavné vody. Jejím cílem je především vyhodnocení vlivu jednotlivých faktorů na vznik eroze z tání sněhu a aktualizace současného predikčního vztahu pro výpočet objemu půdního odnosu v důsledku jarního tání. V České republice (dále jen ČR) je používán empiricky založený vztah podle Zachara (1982). Prostředkem k aktualizaci Zacharova vztahu bude volumetrická kvantifikace projevů eroze z tání sněhu jak v ploše svahu, tak ve formě efemérních rýh. Příspěvek popisuje způsoby volumetrické kvantifikace jednotlivých druhů eroze pomocí tzv. erodoměru a odtokových parcel.

Český abstrakt

Práce pojednává o možnostech výzkumu půdní eroze způsobené povrchovým odtokem tavné vody. Jejím cílem je především vyhodnocení vlivu jednotlivých faktorů na vznik eroze z tání sněhu a aktualizace současného predikčního vztahu pro výpočet objemu půdního odnosu v důsledku jarního tání. V České republice (dále jen ČR) je používán empiricky založený vztah podle Zachara (1982). Prostředkem k aktualizaci Zacharova vztahu bude volumetrická kvantifikace projevů eroze z tání sněhu jak v ploše svahu, tak ve formě efemérních rýh. Příspěvek popisuje způsoby volumetrické kvantifikace jednotlivých druhů eroze pomocí tzv. erodoměru a odtokových parcel.

Klíčová slova

sněhová eroze – odtoková parcela – efemerní rýha – plošná eroze – lineární eroze

Rok RIV

2013

Vydáno

14.10.2013

Nakladatel

Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitra

Místo

Nitra

ISBN

978-80-552-1081-0

Kniha

Veda Mladých 2013

Číslo edice

1.

Strany od

322

Strany do

330

Strany počet

9

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT104322,
 author="Aneta {Moravcová} and Miroslav {Dumbrovský}",
 title="METODY VÝZKUMU EROZE Z TÁNÍ SNEHU",
 annote="Práce pojednává o možnostech výzkumu půdní eroze způsobené povrchovým odtokem tavné vody. Jejím cílem je především vyhodnocení vlivu jednotlivých faktorů na vznik eroze z tání sněhu a aktualizace současného predikčního vztahu pro výpočet objemu půdního odnosu v důsledku jarního tání. V České republice (dále jen ČR) je používán empiricky založený vztah podle Zachara (1982). Prostředkem k aktualizaci Zacharova vztahu bude volumetrická kvantifikace projevů eroze z tání sněhu jak v ploše svahu, tak ve formě efemérních rýh. Příspěvek popisuje způsoby volumetrické kvantifikace jednotlivých druhů eroze pomocí tzv. erodoměru a odtokových parcel.",
 address="Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitra",
 booktitle="Veda Mladých 2013",
 chapter="104322",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitra",
 year="2013",
 month="october",
 pages="322--330",
 publisher="Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitra",
 type="conference paper"
}