Detail publikace

Využitelnost metody akustické emise v ložiskovém průmyslu

NOHÁL, L. KOMENDA, L. MAZAL, P.

Originální název

Využitelnost metody akustické emise v ložiskovém průmyslu

Český název

Využitelnost metody akustické emise v ložiskovém průmyslu

Anglický název

Applicability of acoustic emission method in bearing industry

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Metoda akustické emise se za poslední tři dekády rozvinula do plnohodnotné metody využívané pro detekci aktivních defektů tlakových nádob, sledování stavu konstrukcí, materiálový výzkum a zkoušky, nebo sledování stavů strojů. Během zkoušek trvanlivosti ložisek se vyhodnocuje doba do vzniku kontaktního poškození, pittingu. Standardně se pro hodnocení míry poškození využívá monitorování vibrací. Nicméně bylo prokázáno, že metoda akustické emise umožňuje včasnější detekci poškození, zejména u pomaloběžných ložisek. Tento článek prezentuje současné možnosti využití metody akustické emise pro detekci poškození valivých ložisek. Shrnuje publikované výsledky mnoha autorů a nastiňuje možnosti dalšího vývoje.

Český abstrakt

Metoda akustické emise se za poslední tři dekády rozvinula do plnohodnotné metody využívané pro detekci aktivních defektů tlakových nádob, sledování stavu konstrukcí, materiálový výzkum a zkoušky, nebo sledování stavů strojů. Během zkoušek trvanlivosti ložisek se vyhodnocuje doba do vzniku kontaktního poškození, pittingu. Standardně se pro hodnocení míry poškození využívá monitorování vibrací. Nicméně bylo prokázáno, že metoda akustické emise umožňuje včasnější detekci poškození, zejména u pomaloběžných ložisek. Tento článek prezentuje současné možnosti využití metody akustické emise pro detekci poškození valivých ložisek. Shrnuje publikované výsledky mnoha autorů a nastiňuje možnosti dalšího vývoje.

Anglický abstrakt

The acoustic emission method has been developed in the last three decades into fully-fledged method for detection of the active defects in pressure vessels, structural health monitoring, material research and testing, or condition monitoring of the machines. During the bearing life tests is evaluated the time to creation of rolling contact damage (pitting). The standard method for evaluation of damage level is used vibration monitoring. However, it has been shown that the acoustic emission method allows the earlier detection of damage, in particular for slow-speed bearings. This article presents the current possibility of application of acoustic emission method for damage detection of rolling bearings. It summarizes many published results ant outlines the possibilities for further development.

Klíčová slova

akustická emise, ložisko, kontaktní únava, pitting, trvanlivost

Rok RIV

2013

Vydáno

05.11.2013

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-4799-8

Kniha

NDE for Safety/Defektoskopie 2013

Edice

2013

Číslo edice

1

Strany od

255

Strany do

260

Strany počet

322

BibTex


@inproceedings{BUT102813,
 author="Libor {Nohál} and Lukáš {Komenda} and Pavel {Mazal}",
 title="Využitelnost metody akustické emise v ložiskovém průmyslu",
 annote="Metoda akustické emise se za poslední tři dekády rozvinula do plnohodnotné metody využívané pro detekci aktivních defektů tlakových nádob, sledování stavu konstrukcí, materiálový výzkum a zkoušky, nebo sledování stavů strojů. Během zkoušek trvanlivosti ložisek se vyhodnocuje doba do vzniku kontaktního poškození, pittingu. Standardně se pro hodnocení míry poškození využívá monitorování vibrací. Nicméně bylo prokázáno, že metoda akustické emise umožňuje včasnější detekci poškození, zejména u pomaloběžných ložisek. Tento článek prezentuje současné možnosti využití metody akustické emise pro detekci poškození valivých ložisek. Shrnuje publikované výsledky mnoha autorů a nastiňuje možnosti dalšího vývoje.",
 address="Vysoké učení technické v Brně",
 booktitle="NDE for Safety/Defektoskopie 2013",
 chapter="102813",
 edition="2013",
 howpublished="print",
 institution="Vysoké učení technické v Brně",
 year="2013",
 month="november",
 pages="255--260",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně",
 type="conference paper"
}