Detail publikace

Využití experimentálního stendupro výzkum rekuperace kinetické energie

Josef Nevrlý, Miroslav Jurík, Zdeněk Němec, Milan Klapka, Štěpán Drha, Tomáš Panáček

Originální název

Use of experimental stand for research kinetic energy recovery

Český název

Využití experimentálního stendupro výzkum rekuperace kinetické energie

Anglický název

Use of experimental stand for research kinetic energy recovery

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

The paper deals with design and use of the hydrostatic experimental equipment installed in the Institute of Machine and Industrial Design FME BUT. Vehicles operation in different vehicle drive regimes was simulated, use of measuring system, control system and mathematical modeling was connected with stand operation.

Český abstrakt

Práce se zabývá návrhem a použitím hydrostatického experimentálního zařízení instalovaného v Ústavu konstruování FSI VUT v Brně. Byl simulován provoz vozidla v různých režimech pohonu, byl použit měřicí systém, řídicí systém a matematické modelování spojené s činností stendu.

Anglický abstrakt

The paper deals with design and use of the hydrostatic experimental equipment installed in the Institute of Machine and Industrial Design FME BUT. Vehicles operation in different vehicle drive regimes was simulated, use of measuring system, control system and mathematical modeling was connected with stand operation.

Rok RIV

2013

Vydáno

24.10.2013

Nakladatel

VŠB-TU Ostrava

Místo

Ostrava

ISBN

978-80-248-3136-7

Kniha

The 22nd International Conference on Hydraulics and Pneumatics

Strany od

195

Strany do

202

Strany počet

8

BibTex


@inproceedings{BUT102360,
 author="Josef {Nevrlý} and Zdeněk {Němec} and Milan {Klapka} and Tomáš {Panáček} and Miroslav {Jurík} and Štěpán {Drha}",
 title="Use of experimental stand for research kinetic energy recovery",
 annote="The paper deals with design and use of the hydrostatic experimental equipment installed in the Institute of Machine and Industrial Design FME BUT. Vehicles operation in different vehicle drive regimes was simulated, use of measuring system, control system and mathematical modeling was connected with stand operation.",
 address="VŠB-TU Ostrava",
 booktitle="The 22nd International Conference on Hydraulics and Pneumatics",
 chapter="102360",
 howpublished="print",
 institution="VŠB-TU Ostrava",
 year="2013",
 month="october",
 pages="195--202",
 publisher="VŠB-TU Ostrava",
 type="conference paper"
}