Detail publikace

Experimentální studium kontaktní únavy ocelí metodou akustické emise

NOHÁL, L. HORT, F. DVOŘÁČEK, J. MAZAL, P.

Originální název

An Experimental Investigation of Rolling Contact Fatigue of Steels Using Acoustic Emission Method

Český název

Experimentální studium kontaktní únavy ocelí metodou akustické emise

Anglický název

An Experimental Investigation of Rolling Contact Fatigue of Steels Using Acoustic Emission Method

Typ

článek v časopise

Jazyk

en

Originální abstrakt

Rolling-element bearings are widely used machine components and their failure can result in damage to the whole machine. A bearing failure can be caused by many factors such as improper lubrication, presence of abrasive particles, overloading, moisture, corrosive environment, improper mounting, electrical discharges and material defects. These causes can be eliminated by observance of correct operating conditions, except rolling contact fatigue (RCF). For this reason, the full-scale bearing life tests or material tests for RCF resistance are performed. Various methods of condition monitoring are used to detect damage of these components or specimens in the industry or during testing in laboratories. An analysis of vibrations from tested bearings/specimens is the most widely used method for damage detection and is based on vibration acceleration measurement and its analysis in the time or frequency domain. A more sensitive method for surface damage or subsurface crack detection is the acoustic emission (AE) method. Over the past three decades, the AE based monitoring has developed as a potential tool for rolling bearing diagnostics. This paper is aimed on detection and monitoring of onset and propagation of natural defects of steel specimens using the AE technology. The experiments were carried out under various loading conditions on specimens of case-hardening steel 16MnCr5. The AE signal parameters such as count rate, cumulative count rate and RMS were compared with vibration levels and temperature. In conclusion, the results of this study suggest that the AE monitoring method can be employed as an evaluation tool for rolling contact fatigue testing of material specimens.

Český abstrakt

Valivá ložiska jsou široce užívané strojní součásti a jejich selhání může vést k poškození celého stroje . Selhání ložiska může být způsobeno mnoha faktory, jako je nesprávné mazání , přítomnost abrazivních částic , přetížení , vlhkost , korozivní prostředí , nesprávná montáž anebo vady materiálu . Tyto příčiny mohou být odstraněny dodržováním správných provozních podmínek , vyjma kontaktní únavy ( RCF ) . Metoda akustické emise je citlivější pro detekci poškození povrchu nebo detekci podpovrchových trhlin. V průběhu posledních tří desetiletí se monitorování stavu pomocí akustické emise vyvinulo do potencionálního nástroje pro diagnostiku valivých ložisek . Tato práce je zaměřena na detekci a sledování vzniku a šíření přirozeně vzniklého poškození ocelových vzorků pomocí metody akustické emise . Experimenty byly provedeny za různých podmínek zatížení na vzorcích z cementační oceli 16MnCr5 . Parametry signálu akustické emise , jako je count rate, kumulativní četnost překmitů a RMS, byly porovnány s úrovní vibrací a teplotou. Výsledky této studie naznačují, že metoda monitorování pomocí akustické emise může být použita jako nástroj pro hodnocení kontaktní únavy materiálových vzorků.

Anglický abstrakt

Rolling-element bearings are widely used machine components and their failure can result in damage to the whole machine. A bearing failure can be caused by many factors such as improper lubrication, presence of abrasive particles, overloading, moisture, corrosive environment, improper mounting, electrical discharges and material defects. These causes can be eliminated by observance of correct operating conditions, except rolling contact fatigue (RCF). For this reason, the full-scale bearing life tests or material tests for RCF resistance are performed. Various methods of condition monitoring are used to detect damage of these components or specimens in the industry or during testing in laboratories. An analysis of vibrations from tested bearings/specimens is the most widely used method for damage detection and is based on vibration acceleration measurement and its analysis in the time or frequency domain. A more sensitive method for surface damage or subsurface crack detection is the acoustic emission (AE) method. Over the past three decades, the AE based monitoring has developed as a potential tool for rolling bearing diagnostics. This paper is aimed on detection and monitoring of onset and propagation of natural defects of steel specimens using the AE technology. The experiments were carried out under various loading conditions on specimens of case-hardening steel 16MnCr5. The AE signal parameters such as count rate, cumulative count rate and RMS were compared with vibration levels and temperature. In conclusion, the results of this study suggest that the AE monitoring method can be employed as an evaluation tool for rolling contact fatigue testing of material specimens.

Klíčová slova

Akustická emise, monitorování stavu, únava, ocel

Rok RIV

2013

Vydáno

01.12.2013

Nakladatel

BINDT

Místo

Northampton

Strany od

665

Strany do

669

Strany počet

5

BibTex


@article{BUT102100,
 author="Libor {Nohál} and Filip {Hort} and Jiří {Dvořáček} and Pavel {Mazal}",
 title="An Experimental Investigation of Rolling Contact Fatigue of Steels Using Acoustic Emission Method",
 annote="Rolling-element bearings are widely used machine components and their failure can result in damage to the whole machine. A bearing failure can be caused by many factors such as improper lubrication, presence of abrasive particles, overloading, moisture, corrosive environment, improper mounting, electrical discharges and material defects. These causes can be eliminated by observance of correct operating conditions, except rolling contact fatigue (RCF). For this reason, the full-scale bearing life tests or material tests for RCF resistance are performed. Various methods of condition monitoring are used to detect damage of these components or specimens in the industry or during testing in laboratories. An analysis of vibrations from tested bearings/specimens is the most widely used method for damage detection and is based on vibration acceleration measurement and its analysis in the time or frequency domain. A more sensitive method for surface damage or subsurface crack detection is the acoustic emission (AE) method. Over the past three decades, the AE based monitoring has developed as a potential tool for rolling bearing diagnostics. This paper is aimed on detection and monitoring of onset and propagation of natural defects of steel specimens using the AE technology. The experiments were carried out under various loading conditions on specimens of case-hardening steel 16MnCr5. The AE signal parameters such as count rate, cumulative count rate and RMS were compared with vibration levels and temperature. In conclusion, the results of this study suggest that the AE monitoring method can be employed as an evaluation tool for rolling contact fatigue testing of material specimens.",
 address="BINDT",
 chapter="102100",
 institution="BINDT",
 number="12",
 volume="55",
 year="2013",
 month="december",
 pages="665--669",
 publisher="BINDT",
 type="journal article"
}