Detail publikace

Modernizace a rozšíření laboratorních úloh v předmětu materiály a technická dokumentace

JIRÁK, J. FRK, M. ROZSÍVALOVÁ, Z. KAZELLE, J.

Originální název

Modernizace a rozšíření laboratorních úloh v předmětu materiály a technická dokumentace

Český název

Modernizace a rozšíření laboratorních úloh v předmětu materiály a technická dokumentace

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek popisuje inovaci, modernizaci a rozšíření vybraných laboratorních cvičení v předmětu "Materiály a technická dokumentace", který Ústav elektrotechnologie (UETE) Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) Vysokého učení technického (VUT) v Brně garantuje, a kterým procházejí posluchači všech pěti oborů bakalářského studijního programu Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika (EEKR) na FEKT, v prezenční i kombinované formě studia. S podporou projektu jsou řešena tři nová laboratorní pracoviště a šest laboratorních úloh bude inovováno, modernizováno nebo rozšířeno. Nedílnou součástí modernizace pedagogického procesu je vytvoření kompletních elektronických studijních materiálů pro laboratorní výuku a jejich zveřejnění v informačním systému fakulty i na internetu a propojení s již existujícími virtuálními laboratorními úlohami. Vybavení laboratoře je využíváno v laboratorních cvičeních dalších materiálově orientovaných předmětů garantovaných UETE, v rámci mezifakultní výuky také pro studenty Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně a pro experimentální práce studentů při zpracování závěrečných vysokoškolských projektů.

Český abstrakt

Příspěvek popisuje inovaci, modernizaci a rozšíření vybraných laboratorních cvičení v předmětu "Materiály a technická dokumentace", který Ústav elektrotechnologie (UETE) Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) Vysokého učení technického (VUT) v Brně garantuje, a kterým procházejí posluchači všech pěti oborů bakalářského studijního programu Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika (EEKR) na FEKT, v prezenční i kombinované formě studia. S podporou projektu jsou řešena tři nová laboratorní pracoviště a šest laboratorních úloh bude inovováno, modernizováno nebo rozšířeno. Nedílnou součástí modernizace pedagogického procesu je vytvoření kompletních elektronických studijních materiálů pro laboratorní výuku a jejich zveřejnění v informačním systému fakulty i na internetu a propojení s již existujícími virtuálními laboratorními úlohami. Vybavení laboratoře je využíváno v laboratorních cvičeních dalších materiálově orientovaných předmětů garantovaných UETE, v rámci mezifakultní výuky také pro studenty Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně a pro experimentální práce studentů při zpracování závěrečných vysokoškolských projektů.

Klíčová slova

laboratorní pracoviště, inovace, elektrotechnický materiál

Rok RIV

2013

Vydáno

05.06.2013

Nakladatel

MARKAB s.r.o Žilina

Místo

Žilina

ISBN

978-80-89072-65-1

Kniha

Elektrotechnológia 2013

Strany od

15

Strany do

18

Strany počet

4

BibTex


@inproceedings{BUT101896,
 author="Josef {Jirák} and Martin {Frk} and Zdenka {Rozsívalová} and Jiří {Kazelle}",
 title="Modernizace a rozšíření laboratorních úloh v předmětu materiály a technická dokumentace",
 annote="Příspěvek popisuje inovaci, modernizaci a rozšíření vybraných laboratorních cvičení v předmětu
"Materiály a technická dokumentace", který Ústav elektrotechnologie (UETE) Fakulty elektrotechniky
a komunikačních technologií (FEKT) Vysokého učení technického (VUT) v Brně garantuje, a kterým
procházejí posluchači všech pěti oborů bakalářského studijního programu Elektrotechnika,
elektronika, komunikační a řídicí technika (EEKR) na FEKT, v prezenční i kombinované formě studia.
S podporou projektu jsou řešena tři nová laboratorní pracoviště a šest laboratorních úloh bude
inovováno, modernizováno nebo rozšířeno. Nedílnou součástí modernizace pedagogického procesu
je vytvoření kompletních elektronických studijních materiálů pro laboratorní výuku a jejich zveřejnění
v informačním systému fakulty i na internetu a propojení s již existujícími virtuálními laboratorními
úlohami. Vybavení laboratoře je využíváno v laboratorních cvičeních dalších materiálově
orientovaných předmětů garantovaných UETE, v rámci mezifakultní výuky také pro studenty Fakulty
strojního inženýrství VUT v Brně a pro experimentální práce studentů při zpracování závěrečných
vysokoškolských projektů.",
 address="MARKAB s.r.o Žilina",
 booktitle="Elektrotechnológia 2013",
 chapter="101896",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="MARKAB s.r.o Žilina",
 year="2013",
 month="june",
 pages="15--18",
 publisher="MARKAB s.r.o Žilina",
 type="conference paper"
}