Detail publikace

STANOVENÍ CITLIVOSTI DETEKCE INFRAČERVENÝCH ABSORPČNÍCH SPEKTER POLYMERNÍCH DISPERZÍ V CEMENTOVÝCH KOMPOZITECH

BENEŠOVÁ, A. DUFKA, A. VANĚREK, J.

Originální název

STANOVENÍ CITLIVOSTI DETEKCE INFRAČERVENÝCH ABSORPČNÍCH SPEKTER POLYMERNÍCH DISPERZÍ V CEMENTOVÝCH KOMPOZITECH

Český název

STANOVENÍ CITLIVOSTI DETEKCE INFRAČERVENÝCH ABSORPČNÍCH SPEKTER POLYMERNÍCH DISPERZÍ V CEMENTOVÝCH KOMPOZITECH

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Infračervená absorpční spektroskopie je analytická metoda, která nachází široké uplatnění v různých odvětvích průmyslu od toho nejemnějšího, jako je farmaceutický průmysl, k těm nejtěžším, tedy stavebnictví a strojírenství. Tato metoda je upřednostňována zejména pro svou rychlost při minimálním požadavku na úpravu zkušebních vzorků a používá se zejména v případě, že je nutné porovnat složení nebo odhalit změnu chemické struktury zkoušeného materiálu. Hlavním parametrem, který ovlivňuje možnosti použití této analytické metody, je schopnost měřícího zařízení rozpoznat všechny složky zkoušeného materiálu, tedy stanovit hranici jeho citlivosti k množství složky obsažené v tomto materiálu. Tento článek se zabývá stanovením citlivosti měření u spektrometru PerkinElmer Frontier IR Single-Range, který je užíván jako pomocné analytické zařízení při stanovení báze a trvanlivosti stavebních materiálů.

Český abstrakt

Infračervená absorpční spektroskopie je analytická metoda, která nachází široké uplatnění v různých odvětvích průmyslu od toho nejemnějšího, jako je farmaceutický průmysl, k těm nejtěžším, tedy stavebnictví a strojírenství. Tato metoda je upřednostňována zejména pro svou rychlost při minimálním požadavku na úpravu zkušebních vzorků a používá se zejména v případě, že je nutné porovnat složení nebo odhalit změnu chemické struktury zkoušeného materiálu. Hlavním parametrem, který ovlivňuje možnosti použití této analytické metody, je schopnost měřícího zařízení rozpoznat všechny složky zkoušeného materiálu, tedy stanovit hranici jeho citlivosti k množství složky obsažené v tomto materiálu. Tento článek se zabývá stanovením citlivosti měření u spektrometru PerkinElmer Frontier IR Single-Range, který je užíván jako pomocné analytické zařízení při stanovení báze a trvanlivosti stavebních materiálů.

Klíčová slova

infračervená absorpční spektroskopie, polymerní disperze, cementový kompozit, citlivost detekce

Rok RIV

2013

Vydáno

05.06.2013

Nakladatel

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Místo

Nitra

ISBN

978-80-552-1031-5

Kniha

Construction materials, Zborník vedeckých prác

Edice

1

Strany od

115

Strany do

119

Strany počet

5

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT100611,
 author="Anna {Benešová} and Amos {Dufka} and Jan {Vaněrek}",
 title="STANOVENÍ CITLIVOSTI DETEKCE INFRAČERVENÝCH ABSORPČNÍCH SPEKTER POLYMERNÍCH DISPERZÍ V CEMENTOVÝCH KOMPOZITECH",
 annote="Infračervená absorpční spektroskopie je analytická metoda, která nachází široké uplatnění v různých odvětvích průmyslu od toho nejemnějšího, jako je farmaceutický průmysl, k těm nejtěžším, tedy stavebnictví a strojírenství. Tato metoda je upřednostňována zejména pro svou rychlost při minimálním požadavku na úpravu zkušebních vzorků a používá se zejména v případě, že je nutné porovnat složení nebo odhalit změnu chemické struktury zkoušeného materiálu. Hlavním parametrem, který ovlivňuje možnosti použití této analytické metody, je schopnost měřícího zařízení rozpoznat všechny složky zkoušeného materiálu, tedy stanovit hranici jeho citlivosti k množství složky obsažené v tomto materiálu. Tento článek se zabývá stanovením citlivosti měření u spektrometru PerkinElmer Frontier IR Single-Range, který je užíván jako pomocné analytické zařízení při stanovení báze a trvanlivosti stavebních materiálů.",
 address="Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre",
 booktitle="Construction materials, Zborník vedeckých prác",
 chapter="100611",
 edition="1",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre",
 year="2013",
 month="june",
 pages="115--119",
 publisher="Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre",
 type="conference paper"
}