Detail publikace

Vliv zdroje CaO na vlastnosti vypáleného keramického střepu

VODOVÁ, L. SOKOLÁŘ, R.

Originální název

Vliv zdroje CaO na vlastnosti vypáleného keramického střepu

Český název

Vliv zdroje CaO na vlastnosti vypáleného keramického střepu

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Uhličitan vápenatý CaCO3 a fluidní popílek byly použity jako zdroje CaO ve směsi s vazným kaolinitickým jílem a šamotovým ostřivem, které bylo připraveno výpalem téhož jílu na teplotu 1000 st.C. Bylo sledováno mineralogické složení vypálených střepů (900 – 1000 – 1100 – 1200 st.C) v návaznosti na fyzikálně-mechanických vlastnostech střepu (pevnost, pórovitost, délkové změny pálením). Po výpalu střepů na bázi surovinové směsi s obsahem CaCO3 vzniká nejdříve dmisteinbergit a poté anortit, který přispívá ke zvýšení pevnosti střepu a snížení jeho pórovitosti při nižších vypalovacích teplotách a omezuje délkové změny střepu pálením. Fluidní popílek neovlivňuje vlastnosti střepu tak výrazně jako uhličitan vápenatý.

Český abstrakt

Uhličitan vápenatý CaCO3 a fluidní popílek byly použity jako zdroje CaO ve směsi s vazným kaolinitickým jílem a šamotovým ostřivem, které bylo připraveno výpalem téhož jílu na teplotu 1000 st.C. Bylo sledováno mineralogické složení vypálených střepů (900 – 1000 – 1100 – 1200 st.C) v návaznosti na fyzikálně-mechanických vlastnostech střepu (pevnost, pórovitost, délkové změny pálením). Po výpalu střepů na bázi surovinové směsi s obsahem CaCO3 vzniká nejdříve dmisteinbergit a poté anortit, který přispívá ke zvýšení pevnosti střepu a snížení jeho pórovitosti při nižších vypalovacích teplotách a omezuje délkové změny střepu pálením. Fluidní popílek neovlivňuje vlastnosti střepu tak výrazně jako uhličitan vápenatý.

Klíčová slova

jíl, CaO, anortit, pórovitost, pevnost

Rok RIV

2013

Vydáno

03.01.2013

Nakladatel

Silis

Místo

Praha

ISSN

1210-2520

Periodikum

Keramický zpravodaj

Ročník

28

Číslo

6

Stát

CZ

Strany od

5

Strany do

10

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@article{BUT100059,
 author="Lucie {Keršnerová} and Radomír {Sokolář}",
 title="Vliv zdroje CaO na vlastnosti vypáleného keramického střepu",
 annote="Uhličitan vápenatý CaCO3 a fluidní popílek byly použity jako zdroje CaO ve směsi s vazným kaolinitickým jílem a šamotovým ostřivem, které bylo připraveno výpalem téhož jílu na teplotu 1000 st.C. Bylo sledováno mineralogické složení vypálených střepů (900 – 1000 – 1100 – 1200 st.C) v návaznosti na fyzikálně-mechanických vlastnostech střepu (pevnost, pórovitost, délkové změny pálením). Po výpalu střepů na bázi surovinové směsi s obsahem CaCO3 vzniká nejdříve dmisteinbergit a poté anortit, který přispívá ke zvýšení pevnosti střepu a snížení jeho pórovitosti při nižších vypalovacích teplotách a omezuje délkové změny střepu pálením. Fluidní popílek neovlivňuje vlastnosti střepu tak výrazně jako uhličitan vápenatý.",
 address="Silis",
 chapter="100059",
 institution="Silis",
 number="6",
 volume="28",
 year="2013",
 month="january",
 pages="5--10",
 publisher="Silis",
 type="journal article - other"
}