Detail produktu

Advanced Motor Adjuster

STRECKER, Z. MAZŮREK, I.

Typ produktu

software

Abstrakt

Software slouží k řízení měniče elektromotorů. V základním nastavení je přizpůsoben měničům Hitachi SJ-700, které jsou součástí standu pro měření tření mezi železničními koly. Program umožňuje řídit 2 motory. Pro každý motor je možné přímo zadat žádanou frekvenci, nebo je možné frekvenci měničů spočítat ze zadaných hodnot „Speed“ – což je průměrná rychlost kol a „Slip“ což je skluz kol. Program komunikuje přes průmyslovou sběrnici MODBUS v ASCII režimu, fyzickým rozhraním je RS485.

Klíčová slova

Motor, Frekvenční měnič Modbus, RS485

Datum vzniku

03.12.2012

Umístění

Místnost A2/412; Ústav konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké ucení technické v Brne Technická 2896/2, 616 69 Brno Ceská Republika

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty