Detail patentu

Adaptivní podtlakový koncový efektor.

KOLÍBAL, Z. BLECHA, P. BLECHA, R. TOMAN, J. BRADÁČ, F.

Typ patentu

užitný vzor

Abstrakt

Při manipulaci s různými typy plochých součástí nastává problém s vhodným umístěním přísavek tak, aby byly co nejlépe rozmístěny po ploše součásti a byla zajištěna maximální přilnavost k povrchu. Proto byl vyvinut koncový efektor (KE), umožňující automaticky nastavit utomaticky nastavit polohu přísavek podle tvaru a členitosti součásti. KE je tvořen kuželem pro automatickou výměnu s konektorem pro přenos elektrických signálů a konektorem pro přenos pneumatické energie, šesti přísavkami, čtyřmi krokovými motory pro polohování přísavek, referenčními spínači a řídící elektronikou.

Klíčová slova

Koncový efektor; přísavky; adaptivita;

Číslo patentu

25083

Datum zápisu

14.03.2013

Vydavatel

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Vlastník

VUT v Brně

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty