Detail produktu

Přípravek na makroohyby optických vláken

MÜNSTER, P. ŠIFTA, R.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Přípravek sloužící k měření závislosti útlumu optického jednovidového vlákna na poloměru ohybu. Jsou použita optická vlákna typu G.652D, G.657A a G.655. Poloměry ohybů jsou 5, 7 a 10 mm. Délka jednotlivých vláken uvnitř přípravku je 100 m.

Klíčová slova

G.652D, G.657A, G.655, makroohyb, útlum

Datum vzniku

19.12.2012

Umístění

http://www.utko.feec.vutbr.cz/

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek