Detail produktu

Snímač úhlové rychlosti - GYRO

STRECKER, Z. MAZŮREK, I.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Cílem zařízení je přesné měření amplitudy unikátního zařízení simulujícího zatížení umělého kyčelního kloubu, na kterém se zjišťuje velikost tření v kloubu. Čidlo umožňuje měřit úhlovou rychlost, ze které se integrací získává výchylka. Čidlo se vyznačuje velmi nízkou hmotností, nízkou spotřebou, vysokou přesností a NF filtrem typu dolní propust omezujícím šum na vysokých frekvencích. Čidlo je založeno na integrovaném obvodu ADXRS3000 firmy Analog Devices. Pro zvýšení mechanické odolnosti je čidlo zabudováno v plastovém pouzdře.

Klíčová slova

Úhlová rychlost, měření výchylky, gyro

Datum vzniku

07.12.2012

Umístění

Místnost A2/412; Ústav konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké ucení technické v Brne Technická 2896/2, 616 69 Brno Ceská Republika

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty