Detail produktu

Program pro simulaci limitního chování vozidel na testeru EUSAMA

MAZŮREK, I.

Typ produktu

software

Abstrakt

Program je určen pro simulaci zkoušky motorového vozidla na testeru podvozků typu EUSAMA. Model adhezního rezonančního testeru je adaptován na 1/4 lineárním dynamické modelu vozidla se 2 stupni volnosti, s kinematickým buzením. Výstupem simulace jsou průběhy přítlačných sil na kole a fázového zpoždění mezi sílou buzeného kola a budícím signálem. Velmi rychlý program umožňuje při jednom průběhu porovnávat až desetitisíce vozidel s různou konfigurací podvozku. Cílem je odhalovat konfigurace, které budou mít problém s vyhodnocením dle EUSAMA. Program vznikl v průběhu přípravy projektu TAČR s firmou ModularTest.

Klíčová slova

EUSAMA, adhese, diagnostika, automobil

Datum vzniku

31.12.2012

Umístění

místnost B1/111 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty