Detail produktu

Program pro analýzu viskozity MR kapalin při rozběhové zkoušce

MAZŮREK, I.

Typ produktu

software

Abstrakt

Program je určen pro analýzu tokových křivek nenewtonovských kapalin. Měření jsou prováděna na mechanickém klikovém pulzátoru a data jsou pořizována pomocí programu Dewesoft, který je součástí stanice. Na rozdíl od rychlého měření na jediné frekvenci (GillopVisco), vyžaduje program MultiViscoMRCore tzv. rozběhovou zkoušku z minimální do maximální zátěžné frekvence. Delší průběh testu i výpočtu je vyvážen podstatně přesnějšími výsledky, zejména u nenewtonovských MR kapalin. Na rozdíl od předchozí verze (MultiViscoMRQ) program předpokládá existenci oblasti tuhého jádra uprostřed vrstvy maziva. Program je využíván zaměstnanci i studenty FSI pro řešení výzkumných i diplomních projektů. Nenahraditelný je zejména při identifikaci parametrů simulačních modelů automobilových závěsů kol.

Klíčová slova

Reometr, viskozita, MR kapalina, analýza

Datum vzniku

31.12.2012

Umístění

místnost B1/111 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty