Detail publikace

Současný stav výzkumu v oblasti jaderné energetiky na ústavu elektroenergetiky FEKT VUT v Brně

FORAL, Š. VARMUŽA, J. KATOVSKÝ, K.

Originální název

Současný stav výzkumu v oblasti jaderné energetiky na ústavu elektroenergetiky FEKT VUT v Brně

Český název

Současný stav výzkumu v oblasti jaderné energetiky na ústavu elektroenergetiky FEKT VUT v Brně

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek popisuje současný stav jaderného výzkumu a jaderného vzdělávání na Ústavu elektroenergetiky FEKT VUT v Brně. Jsou zde ve stručnosti představeny projekty, na kterých se UEEN podílí a také spolupracující instituce. Dále je zde představen výzkum zvyšování tepelné vodivosti jaderného paliva UO2 jakožto jedno z témat, které je aktuálně řešeno v rámci doktorského studijního programu na UEEN v oblasti jaderné energetiky.

Český abstrakt

Příspěvek popisuje současný stav jaderného výzkumu a jaderného vzdělávání na Ústavu elektroenergetiky FEKT VUT v Brně. Jsou zde ve stručnosti představeny projekty, na kterých se UEEN podílí a také spolupracující instituce. Dále je zde představen výzkum zvyšování tepelné vodivosti jaderného paliva UO2 jakožto jedno z témat, které je aktuálně řešeno v rámci doktorského studijního programu na UEEN v oblasti jaderné energetiky.

Klíčová slova

simulace, spolupráce, tepelná vodivost, UO2

Rok RIV

2013

Vydáno

19.03.2013

Nakladatel

ČNS

Místo

Praha

ISBN

978-80-02-02439-2

Kniha

Jaderná energetika v pracích mladé generace – 2012,Sborník referátů ze semináře

Strany od

62

Strany do

66

Strany počet

5

BibTex


@inproceedings{BUT98573,
 author="Štěpán {Foral} and Jan {Varmuža} and Karel {Katovský}",
 title="Současný stav výzkumu v oblasti jaderné energetiky na ústavu elektroenergetiky FEKT VUT v Brně",
 annote="Příspěvek popisuje současný stav jaderného výzkumu a jaderného vzdělávání na Ústavu elektroenergetiky FEKT VUT v Brně. Jsou zde ve stručnosti představeny projekty, na kterých se UEEN podílí a také spolupracující instituce. Dále je zde představen výzkum zvyšování tepelné vodivosti jaderného paliva UO2 jakožto jedno z témat, které je aktuálně řešeno v rámci doktorského studijního programu na UEEN v oblasti jaderné energetiky.",
 address="ČNS",
 booktitle="Jaderná energetika v pracích mladé generace – 2012,Sborník referátů ze semináře",
 chapter="98573",
 howpublished="print",
 institution="ČNS",
 year="2013",
 month="march",
 pages="62--66",
 publisher="ČNS",
 type="conference paper"
}