Detail publikace

Současný stav výzkumu v oblasti jaderné energetiky na ústavu elektroenergetiky FEKT VUT v Brně

FORAL, Š. VARMUŽA, J. KATOVSKÝ, K.

Originální název

Současný stav výzkumu v oblasti jaderné energetiky na ústavu elektroenergetiky FEKT VUT v Brně

Český název

Současný stav výzkumu v oblasti jaderné energetiky na ústavu elektroenergetiky FEKT VUT v Brně

Anglický název

Current statutes of nuclear research at Department of Power Engineering, FEEC BUT

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek popisuje současný stav jaderného výzkumu a jaderného vzdělávání na Ústavu elektroenergetiky FEKT VUT v Brně. Jsou zde ve stručnosti představeny projekty, na kterých se UEEN podílí a také spolupracující instituce. Dále je zde představen výzkum zvyšování tepelné vodivosti jaderného paliva UO2 jakožto jedno z témat, které je aktuálně řešeno v rámci doktorského studijního programu na UEEN v oblasti jaderné energetiky.

Český abstrakt

Příspěvek popisuje současný stav jaderného výzkumu a jaderného vzdělávání na Ústavu elektroenergetiky FEKT VUT v Brně. Jsou zde ve stručnosti představeny projekty, na kterých se UEEN podílí a také spolupracující instituce. Dále je zde představen výzkum zvyšování tepelné vodivosti jaderného paliva UO2 jakožto jedno z témat, které je aktuálně řešeno v rámci doktorského studijního programu na UEEN v oblasti jaderné energetiky.

Anglický abstrakt

This paper describes the status at Department of Power Engineering at FEEC BUT. There are presented projects which are currently solved at the Department of Power engineering and cooperating institutions. Next the project of thermal conductivity enhancement of UO2 is presented as the project which is solved as a PhD thesis topic at the Department of Power Engineering.

Klíčová slova

simulace, spolupráce, tepelná vodivost, UO2

Rok RIV

2013

Vydáno

19.03.2013

Nakladatel

ČNS

Místo

Praha

ISBN

978-80-02-02439-2

Kniha

Jaderná energetika v pracích mladé generace – 2012,Sborník referátů ze semináře

Strany od

62

Strany do

66

Strany počet

5

BibTex


@inproceedings{BUT98573,
 author="Štěpán {Foral} and Jan {Varmuža} and Karel {Katovský}",
 title="Současný stav výzkumu v oblasti jaderné energetiky na ústavu elektroenergetiky FEKT VUT v Brně",
 annote="Příspěvek popisuje současný stav jaderného výzkumu a jaderného vzdělávání na Ústavu elektroenergetiky FEKT VUT v Brně. Jsou zde ve stručnosti představeny projekty, na kterých se UEEN podílí a také spolupracující instituce. Dále je zde představen výzkum zvyšování tepelné vodivosti jaderného paliva UO2 jakožto jedno z témat, které je aktuálně řešeno v rámci doktorského studijního programu na UEEN v oblasti jaderné energetiky.",
 address="ČNS",
 booktitle="Jaderná energetika v pracích mladé generace – 2012,Sborník referátů ze semináře",
 chapter="98573",
 howpublished="print",
 institution="ČNS",
 year="2013",
 month="march",
 pages="62--66",
 publisher="ČNS",
 type="conference paper"
}