Detail produktu

Prototypový držák na vysoušeče vlasů

SEDLÁK, J. VRÁNA, R.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Předmětem zájmu byla výzva firmy ETA, a.s., která spočívala v návrhu nového designu prototypového držáku na vysoušeče vlasů. Úkol byl zaměřen na návrh a tvorbu 3D reálného modelu prototypového držáku složeného ze dvou částí a jeho následnou výrobu pomocí aditivní technologie Rapid Prototyping s využitím komerčně dostupné metody Fused Deposition Modeling. K vytvoření 3D reálných modelů bylo využito parametrického CAD softwaru Autodesk Inventor. Prototypový držák bude určený pro všechny typy v současnosti prodávané vysoušeče vlasů mimo atypické cestovní modely. Upevnění držáku bude realizováno pomocí vrutů na zeď.

Klíčová slova

Rapid Prototyping, Fused Deposition Modeling, silikonová forma, držák vysoušeče vlasů, Autodesk Inventor, 3D tiskárna.

Datum vzniku

15.06.2012

Umístění

Ústav strojírenské technologie, odbor technologie obrábění. Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, Technická 2896/2, 616 69 Brno, IČ 00216305.

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek