Detail produktu

Zařízení pro ověření MKP analýzy magnetického pole v.2

ROUPEC, J. KUBIK, M. STRECKER, Z. MAZŮREK, I.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Výzkumný záměr je vybudovat stand pro experimentální ověření provozních parametrů magnetického těsnění. Funkční vzorek byl postaven pro experimentální ověření magnetických poměrů uvnitř těsnící stěrbiny. Druhá evoluce magnetického uzlu vychází z poznatků během měření a analýzy virtuální modelu na předchozí verzi. Změnilo se středění břitů, šířka břitů (ze 3 na 6mm), odstranilo se sražení na konci břitu. Všechny tyto operaci měly zásadní vliv na rozložení magnetického pole (dle MKP ananlýzy). Tyto poznatky bylyexperimentálně ověřeny pomocí nového funkčního vzorku. Naměřená indukce je pouze o 7% nižší než udávají výsledky nejpřesnějšího modelu MKP analýzy.

Klíčová slova

magnetické těsnění, MR kapalina, magnetická indukce, těsnící břit, elektromagnet, cívka, solenoid

Datum vzniku

15.12.2012

Umístění

místnost A2/412 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty