Detail produktu

PWM kontrolér pro MR tlumič

STRECKER, Z. ROUPEC, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Cílem zařízení je regulace proudu MR tlumičem v závislosti na ovládacím napětí. Aby byla dosažena vysoká efektivita, byla použita PWM modulace výstupního proudu. Obvod umožňuje široký rozsah vstupních napájecích napětí. Použití velmi rychlých klopných obvodů ve spojení s FET výkonovými tranzistory zajišťuje velmi krátkou reakční dobu.

Klíčová slova

MR tlumič, kontrolér, PWM

Datum vzniku

14.12.2012

Umístění

Místnost A2/412; Ústav konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké ucení technické v Brne Technická 2896/2, 616 69 Brno Ceská Republika

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty