Detail publikace

Mikrostimulace

TOBOLOVÁ, M.

Originální název

Mikrostimulace

Český název

Mikrostimulace

Typ

konferenční sborník (ne článek)

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Mikrostimulace (rovněž mikroimpulzní stimulace) spadá do rozsáhlé oblasti elektroterapie, jejímž léčebným nástrojem je elektrický proud. Mikrostimulace se od klasických metod elektrostimulace liší nastavením parametrů stimulačního proudu. Zařízení pro mikrostimulaci, mikrostimulátor, generuje vysokonapěťové impulsy (řádově stovky voltů) s velmi krátkým trváním (řádově mikrosekundy), které vznikají skládáním podprahových impulsů. Terapeutické impulsy jsou neinvazívně pomocí soustředných elektrod přiváděny na kůži pacienta, kde vytvářejí požadovaný stimulační proud. Intenzita i frekvence stimulace je nastavitelná v mezích, které nepředstavují pro pacienta nepřijatelné riziko i přes použití vysokého napětí stimulace. Mechanismus působení mikrostimulace na živý organismus je v rámci diplomové práce zkoumán experimentálně. Ve spolupráci s Veterinární a farmaceutickou univerzitou v Brně byl zahájen projekt pokusů, sledující účinky mikrostimulace na prokrvení a redukci otoků končetin koní. Průběh experimentu, který se zabývá vlivem mikrostimulace na otoky končetin koní, způsobených lehčími úrazy (tendonitidy, distorze aj.), byl dokumentován formou fotografií, popř. videozáznamů. K objektivnímu posouzení léčebného účinku mikrostimulace je poprvé využito měření s termodynamickými sondami. Pomocí miniaturních sond, umístěných na předních končetinách koně, jsou snímány změny tepelné aktivity, přičemž pouze jedna končetina je v bezprostřední blízkosti sondy stimulována, zatímco druhá je označena jako referenční. Srovnání naměřených signálů by mohlo poskytnout detailnější pohled na tepelné změny uvnitř stimulované oblasti, které významně souvisí s prokrvením končetiny, a tím i s podporou redukce otoku.

Český abstrakt

Mikrostimulace (rovněž mikroimpulzní stimulace) spadá do rozsáhlé oblasti elektroterapie, jejímž léčebným nástrojem je elektrický proud. Mikrostimulace se od klasických metod elektrostimulace liší nastavením parametrů stimulačního proudu. Zařízení pro mikrostimulaci, mikrostimulátor, generuje vysokonapěťové impulsy (řádově stovky voltů) s velmi krátkým trváním (řádově mikrosekundy), které vznikají skládáním podprahových impulsů. Terapeutické impulsy jsou neinvazívně pomocí soustředných elektrod přiváděny na kůži pacienta, kde vytvářejí požadovaný stimulační proud. Intenzita i frekvence stimulace je nastavitelná v mezích, které nepředstavují pro pacienta nepřijatelné riziko i přes použití vysokého napětí stimulace. Mechanismus působení mikrostimulace na živý organismus je v rámci diplomové práce zkoumán experimentálně. Ve spolupráci s Veterinární a farmaceutickou univerzitou v Brně byl zahájen projekt pokusů, sledující účinky mikrostimulace na prokrvení a redukci otoků končetin koní. Průběh experimentu, který se zabývá vlivem mikrostimulace na otoky končetin koní, způsobených lehčími úrazy (tendonitidy, distorze aj.), byl dokumentován formou fotografií, popř. videozáznamů. K objektivnímu posouzení léčebného účinku mikrostimulace je poprvé využito měření s termodynamickými sondami. Pomocí miniaturních sond, umístěných na předních končetinách koně, jsou snímány změny tepelné aktivity, přičemž pouze jedna končetina je v bezprostřední blízkosti sondy stimulována, zatímco druhá je označena jako referenční. Srovnání naměřených signálů by mohlo poskytnout detailnější pohled na tepelné změny uvnitř stimulované oblasti, které významně souvisí s prokrvením končetiny, a tím i s podporou redukce otoku.

Klíčová slova

mikrostimulace, podprahová stimulace, terapie salvami impulsů

Vydáno

12.04.2012

Místo

Brno

Strany počet

1

BibTex


@proceedings{BUT98266,
  author="Marie {Nedvědová}",
  title="Mikrostimulace",
  annote="Mikrostimulace (rovněž mikroimpulzní stimulace) spadá do rozsáhlé oblasti elektroterapie, jejímž léčebným nástrojem je elektrický proud. Mikrostimulace se od klasických metod elektrostimulace liší nastavením parametrů stimulačního proudu. Zařízení pro mikrostimulaci, mikrostimulátor, generuje vysokonapěťové impulsy (řádově stovky voltů) s velmi krátkým trváním (řádově mikrosekundy), které vznikají skládáním podprahových impulsů. Terapeutické impulsy jsou neinvazívně pomocí soustředných elektrod přiváděny na kůži pacienta, kde vytvářejí požadovaný stimulační proud. Intenzita i frekvence stimulace je nastavitelná v mezích, které nepředstavují pro pacienta nepřijatelné riziko i přes použití vysokého napětí stimulace. Mechanismus působení mikrostimulace na živý organismus je v rámci diplomové práce zkoumán experimentálně. Ve spolupráci s Veterinární a farmaceutickou univerzitou v Brně byl zahájen projekt pokusů, sledující účinky mikrostimulace na prokrvení a redukci otoků končetin koní. Průběh experimentu, který se zabývá vlivem mikrostimulace na otoky končetin koní, způsobených lehčími úrazy (tendonitidy, distorze aj.), byl dokumentován formou fotografií, popř. videozáznamů. K objektivnímu posouzení léčebného účinku mikrostimulace je poprvé využito měření s termodynamickými sondami. Pomocí miniaturních sond, umístěných na předních končetinách koně, jsou snímány změny tepelné aktivity, přičemž pouze jedna končetina je v bezprostřední blízkosti sondy stimulována, zatímco druhá je označena jako referenční. Srovnání naměřených signálů by mohlo poskytnout detailnější pohled na tepelné změny uvnitř stimulované oblasti, které významně souvisí s prokrvením končetiny, a tím i s podporou redukce otoku.",
  booktitle="Sborník Studentského workshopu 2012",
  chapter="98266",
  howpublished="print",
  year="2012",
  month="april",
  type="conference proceedings"
}