Detail publikace

Mikrostimulace

TOBOLOVÁ, M.

Originální název

Mikrostimulace

Český název

Mikrostimulace

Anglický název

Microstimulation

Typ

konferenční sborník (ne článek)

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Mikrostimulace (rovněž mikroimpulzní stimulace) spadá do rozsáhlé oblasti elektroterapie, jejímž léčebným nástrojem je elektrický proud. Mikrostimulace se od klasických metod elektrostimulace liší nastavením parametrů stimulačního proudu. Zařízení pro mikrostimulaci, mikrostimulátor, generuje vysokonapěťové impulsy (řádově stovky voltů) s velmi krátkým trváním (řádově mikrosekundy), které vznikají skládáním podprahových impulsů. Terapeutické impulsy jsou neinvazívně pomocí soustředných elektrod přiváděny na kůži pacienta, kde vytvářejí požadovaný stimulační proud. Intenzita i frekvence stimulace je nastavitelná v mezích, které nepředstavují pro pacienta nepřijatelné riziko i přes použití vysokého napětí stimulace. Mechanismus působení mikrostimulace na živý organismus je v rámci diplomové práce zkoumán experimentálně. Ve spolupráci s Veterinární a farmaceutickou univerzitou v Brně byl zahájen projekt pokusů, sledující účinky mikrostimulace na prokrvení a redukci otoků končetin koní. Průběh experimentu, který se zabývá vlivem mikrostimulace na otoky končetin koní, způsobených lehčími úrazy (tendonitidy, distorze aj.), byl dokumentován formou fotografií, popř. videozáznamů. K objektivnímu posouzení léčebného účinku mikrostimulace je poprvé využito měření s termodynamickými sondami. Pomocí miniaturních sond, umístěných na předních končetinách koně, jsou snímány změny tepelné aktivity, přičemž pouze jedna končetina je v bezprostřední blízkosti sondy stimulována, zatímco druhá je označena jako referenční. Srovnání naměřených signálů by mohlo poskytnout detailnější pohled na tepelné změny uvnitř stimulované oblasti, které významně souvisí s prokrvením končetiny, a tím i s podporou redukce otoku.

Český abstrakt

Mikrostimulace (rovněž mikroimpulzní stimulace) spadá do rozsáhlé oblasti elektroterapie, jejímž léčebným nástrojem je elektrický proud. Mikrostimulace se od klasických metod elektrostimulace liší nastavením parametrů stimulačního proudu. Zařízení pro mikrostimulaci, mikrostimulátor, generuje vysokonapěťové impulsy (řádově stovky voltů) s velmi krátkým trváním (řádově mikrosekundy), které vznikají skládáním podprahových impulsů. Terapeutické impulsy jsou neinvazívně pomocí soustředných elektrod přiváděny na kůži pacienta, kde vytvářejí požadovaný stimulační proud. Intenzita i frekvence stimulace je nastavitelná v mezích, které nepředstavují pro pacienta nepřijatelné riziko i přes použití vysokého napětí stimulace. Mechanismus působení mikrostimulace na živý organismus je v rámci diplomové práce zkoumán experimentálně. Ve spolupráci s Veterinární a farmaceutickou univerzitou v Brně byl zahájen projekt pokusů, sledující účinky mikrostimulace na prokrvení a redukci otoků končetin koní. Průběh experimentu, který se zabývá vlivem mikrostimulace na otoky končetin koní, způsobených lehčími úrazy (tendonitidy, distorze aj.), byl dokumentován formou fotografií, popř. videozáznamů. K objektivnímu posouzení léčebného účinku mikrostimulace je poprvé využito měření s termodynamickými sondami. Pomocí miniaturních sond, umístěných na předních končetinách koně, jsou snímány změny tepelné aktivity, přičemž pouze jedna končetina je v bezprostřední blízkosti sondy stimulována, zatímco druhá je označena jako referenční. Srovnání naměřených signálů by mohlo poskytnout detailnější pohled na tepelné změny uvnitř stimulované oblasti, které významně souvisí s prokrvením končetiny, a tím i s podporou redukce otoku.

Anglický abstrakt

Microstimulation (also micro-pulse stimulation) is one of the electrotherapeutic methods. Microstimulation differs from the other conventional methods by the parameters' settings. The device for microstimulation, called microstimulator, generates the highvoltage pulses with short duration as a result of the subthreshold pulses' cummulation. The electric circuit is closed between the concentric electrodes which precisely define the application area and prevent the current flow through the undesirable area. An appropriate choice of the pulse duration and frequency prevents greater load. The mechanism of action of microstimulation is tested experimentally. The experiment was carried out at the Department of Biomedical Engineering of the Faculty of Electrical Engineering and Communication, Brno University of Technology, in cooperation with the Equine Clinic, Faculty of Veterinary Medicine, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno. The effects of microstimulation on living organisms are experimentally investigated on horses. The horses with edema of the limb caused by minor injury such as tendinitis, sprains etc. were included in the study. The course of the experiment was documented in photographs and video recordings that were significant for evaluation of the effectiveness of micro-pulse stimulation in this application. The measurement using the thermodynamic sensors was carried out as an objective analysis of the therapeutic benefits of the method. Two miniature ThermoDynamic Sensors (TDS), working on the principle of the balance energy equilibrium and special designed for the measurement on horses, were placed on both forelimbs and monitored the changes in thermal activity. Micro-pulse stimulation of specified parameters was applied for a defined time only on one limb and the other was just considered as a reference. The measured responses were statistically processed, compared and evaluated.

Klíčová slova

mikrostimulace, podprahová stimulace, terapie salvami impulsů

Vydáno

12.04.2012

Místo

Brno

Strany počet

1

BibTex


@proceedings{BUT98266,
  author="Marie {Nedvědová}",
  title="Mikrostimulace",
  annote="Mikrostimulace (rovněž mikroimpulzní stimulace) spadá do rozsáhlé oblasti elektroterapie, jejímž léčebným nástrojem je elektrický proud. Mikrostimulace se od klasických metod elektrostimulace liší nastavením parametrů stimulačního proudu. Zařízení pro mikrostimulaci, mikrostimulátor, generuje vysokonapěťové impulsy (řádově stovky voltů) s velmi krátkým trváním (řádově mikrosekundy), které vznikají skládáním podprahových impulsů. Terapeutické impulsy jsou neinvazívně pomocí soustředných elektrod přiváděny na kůži pacienta, kde vytvářejí požadovaný stimulační proud. Intenzita i frekvence stimulace je nastavitelná v mezích, které nepředstavují pro pacienta nepřijatelné riziko i přes použití vysokého napětí stimulace. Mechanismus působení mikrostimulace na živý organismus je v rámci diplomové práce zkoumán experimentálně. Ve spolupráci s Veterinární a farmaceutickou univerzitou v Brně byl zahájen projekt pokusů, sledující účinky mikrostimulace na prokrvení a redukci otoků končetin koní. Průběh experimentu, který se zabývá vlivem mikrostimulace na otoky končetin koní, způsobených lehčími úrazy (tendonitidy, distorze aj.), byl dokumentován formou fotografií, popř. videozáznamů. K objektivnímu posouzení léčebného účinku mikrostimulace je poprvé využito měření s termodynamickými sondami. Pomocí miniaturních sond, umístěných na předních končetinách koně, jsou snímány změny tepelné aktivity, přičemž pouze jedna končetina je v bezprostřední blízkosti sondy stimulována, zatímco druhá je označena jako referenční. Srovnání naměřených signálů by mohlo poskytnout detailnější pohled na tepelné změny uvnitř stimulované oblasti, které významně souvisí s prokrvením končetiny, a tím i s podporou redukce otoku.",
  booktitle="Sborník Studentského workshopu 2012",
  chapter="98266",
  howpublished="print",
  year="2012",
  month="april",
  type="conference proceedings"
}