Detail publikace

Polygon pro testování sebelokalizace mobilních robotů

JÍLEK, T. ŽALUD, L.

Originální název

Polygon pro testování sebelokalizace mobilních robotů

Český název

Polygon pro testování sebelokalizace mobilních robotů

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek popisuje nově budovaný testovací polygon a mobilní robot envMap v laboratoři teleprezence a robotiky UAMT FEKT VUT v Brně pro účely vyhodnocení přesnosti sebelokalizace mobilních robotů. V úvodu jsou uvedeny požadavky, které jsou na testovací polygon kladeny. Je popsána zvolená koncepce testovacího polygonu a mobilního robotu envMap a použité klíčové komponenty. Důležitou částí je popis navržené metodiky vyhodnocení přesnosti určení souřadnic. V závěru jsou uvedeny výsledky vyhodnocení přesnosti na reálných datech z RTK GNSS přijímače.

Český abstrakt

Příspěvek popisuje nově budovaný testovací polygon a mobilní robot envMap v laboratoři teleprezence a robotiky UAMT FEKT VUT v Brně pro účely vyhodnocení přesnosti sebelokalizace mobilních robotů. V úvodu jsou uvedeny požadavky, které jsou na testovací polygon kladeny. Je popsána zvolená koncepce testovacího polygonu a mobilního robotu envMap a použité klíčové komponenty. Důležitou částí je popis navržené metodiky vyhodnocení přesnosti určení souřadnic. V závěru jsou uvedeny výsledky vyhodnocení přesnosti na reálných datech z RTK GNSS přijímače.

Klíčová slova

mobilní robotika, sebelokalizace, testovací polygon, inerciální navigace, RTK GNSS

Rok RIV

2013

Vydáno

07.02.2013

Nakladatel

VUT v Brně, Fakulta stavební

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-4669-4

Kniha

Sborník anotací konference Juniorstav 2013

Edice

2013

Číslo edice

1

Strany od

1

Strany do

6

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT97882,
 author="Tomáš {Jílek} and Luděk {Žalud}",
 title="Polygon pro testování sebelokalizace mobilních robotů",
 annote="Příspěvek popisuje nově budovaný testovací polygon a mobilní robot envMap v laboratoři teleprezence a robotiky UAMT FEKT VUT v Brně pro účely vyhodnocení přesnosti sebelokalizace mobilních robotů. V úvodu jsou uvedeny požadavky, které jsou na testovací polygon kladeny. Je popsána zvolená koncepce testovacího polygonu a mobilního robotu envMap a použité klíčové komponenty. Důležitou částí je popis navržené metodiky vyhodnocení přesnosti určení souřadnic. V závěru jsou uvedeny výsledky vyhodnocení přesnosti na reálných datech z RTK GNSS přijímače.",
 address="VUT v Brně, Fakulta stavební",
 booktitle="Sborník anotací konference Juniorstav 2013",
 chapter="97882",
 edition="2013",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="VUT v Brně, Fakulta stavební",
 year="2013",
 month="february",
 pages="1--6",
 publisher="VUT v Brně, Fakulta stavební",
 type="conference paper"
}