Detail patentu

Způsob a zařízení pro digitální korekci obrazu

ZEMČÍK, P. HEROUT, A. SEEMAN, M. PŘIBYL, B.

Typ patentu

patent

Abstrakt

Způsob digitální korekce obrazu, při které se na obraz nejprve aplikuje vertikální korekce, která ukládá hodnoty korigované interpolací do bufferu, následně se obdobně aplikuje horizontální korekce, po jejímž interpolačním zásahu se dosáhne korigovaného obrazu, přičemž při horizontálním i vertikálním převzorkování se pro každý pixel vybere z připravených variant vertikálního resp. horizontálního FIR filtru ta varianta, která nejlépe odpovídá subpixelové části geometrické odchylky tohoto pixelu, a tato varianta se na daný pixel aplikuje. Zařízení k provádění tohoto způsobu je tvořeno prvním bufferem (I) propojeným obousměrně s blokem (3) vertikálního převzorkování napojeným na jednotku (4) vertikální interpolace odchylek, na jehož výstupu se nachází vyrovnávací buffer (II) propojený obousměrně s blokem (5) horizontálního převzorkování napojeným na jednotku (6) horizontální interpolace odchylek. Bloky (3, 5) převzorkování jsou napojeny na řídicí jednotku (2), přičemž součástí bloků (3, 5) jsou Lanczosovy filtry.

Klíčová slova

zpracování obrazu, programovatelný hardware, převzororkování, zpracování signálu, korekce obrazu

Číslo patentu

303039

Datum zápisu

07.03.2012

Vydavatel

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Vlastník

Vysoké učení technické v Brně

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www

Dokumenty