Detail patentu

Indikátor bočního náklonu

ČUPERA, J. FAJMAN, M. PORTEŠ, P. VOTAVA, J.

Typ patentu

užitný vzor

Abstrakt

Zařízení pro indikaci sklonu traktoru vztažené k referenční rovině Země. Zařízení je koncipováno jako ukazatel aktuální hodnoty úhlu bočního náklonu na displeji umístěném v zorném poli obsluhy.

Klíčová slova

traktor, boční náklon

Číslo patentu

24005

Datum zápisu

21.06.2012

Vydavatel

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Vlastník

Mendelova univerzita v Brně, Brno, CZ

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek

www

Dokumenty