Detail patentu

Systém čištění vláknového výměníku tepla

RAUDENSKÝ, M. BOHÁČEK, J.

Typ patentu

užitný vzor

Abstrakt

Technické řešení se týká systému čištění výměníků tepla tvořených svazkem dutých organických vláken, která jsou ponořena do silně znečištěné kapaliny. Přitom je výměník uložen v nádobě, v jejíž spodní části ústí odtokové potrubí opatřené přepadem nacházejícím se v podstatě na úrovni vstupu odpadní vody do nádoby.

Klíčová slova

zanášení výměníků, čištění teplosměnných ploch, přenos tepla, fouling

Číslo patentu

24602

Datum zápisu

19.11.2012

Datum skončení platnosti

17.10.2017

Vydavatel

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Vlastník

Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty