Detail publikace

VÝROBA IZOLAČNÍHO MATERIÁLU Z DRUHOTNÝCH SUROVIN A JEHO ZMĚNY TEPELNÝCH VLASTNOSTÍ VLIVEM TEPLOTY

KALUŽOVÁ, A. PĚNČÍK, J. MATĚJKA, L.

Originální název

VÝROBA IZOLAČNÍHO MATERIÁLU Z DRUHOTNÝCH SUROVIN A JEHO ZMĚNY TEPELNÝCH VLASTNOSTÍ VLIVEM TEPLOTY

Český název

VÝROBA IZOLAČNÍHO MATERIÁLU Z DRUHOTNÝCH SUROVIN A JEHO ZMĚNY TEPELNÝCH VLASTNOSTÍ VLIVEM TEPLOTY

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V příspěvku se pojednává o vývoji izolačního materiálu, jenž je tvořen výhradně z druhotných surovin. Realizovaný výrobek je šetrný k vnějšímu okolí, poněvadž dochází k úbytku odpadních materiálů na skládkách a ke snižování spotřeby přírodních zdrojů. Základní složku při výrobě izolačního materiálu tvoří odpadní polymery, které podléhají chemickým změnám velmi pomalu. Přidáním granulátu z odpadního skla do polymerní výplně vzniká částicový kompozit. Uspořádání jednotlivých vrstev a hmotnostní poměr pojiva a plniva ovlivňuje hodnotu součinitele tepelné vodivosti izolačního materiálu. Tato hodnota je však závislá také na působení vnějšího prostředí. Měření je zaměřeno na vliv teploty na hodnotu součinitele tepelné vodivosti.

Český abstrakt

V příspěvku se pojednává o vývoji izolačního materiálu, jenž je tvořen výhradně z druhotných surovin. Realizovaný výrobek je šetrný k vnějšímu okolí, poněvadž dochází k úbytku odpadních materiálů na skládkách a ke snižování spotřeby přírodních zdrojů. Základní složku při výrobě izolačního materiálu tvoří odpadní polymery, které podléhají chemickým změnám velmi pomalu. Přidáním granulátu z odpadního skla do polymerní výplně vzniká částicový kompozit. Uspořádání jednotlivých vrstev a hmotnostní poměr pojiva a plniva ovlivňuje hodnotu součinitele tepelné vodivosti izolačního materiálu. Tato hodnota je však závislá také na působení vnějšího prostředí. Měření je zaměřeno na vliv teploty na hodnotu součinitele tepelné vodivosti.

Klíčová slova

izolační materiál, druhotné suroviny, odpadní polymery, odpadní sklo, součinitel tepelné vodivosti, teplota

Rok RIV

2012

Vydáno

22.10.2012

Nakladatel

Magnanimitas

Místo

Hradec Králové

ISBN

978-80-905243-1-6

Kniha

Mezinárodní stavební konference CzechSTAV 2012

Strany od

1

Strany do

5

Strany počet

5

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT97524,
 author="Alena {Kalužová} and Jan {Pěnčík} and Libor {Matějka}",
 title="VÝROBA IZOLAČNÍHO MATERIÁLU Z DRUHOTNÝCH SUROVIN A JEHO ZMĚNY TEPELNÝCH VLASTNOSTÍ VLIVEM TEPLOTY",
 annote="V příspěvku se pojednává o vývoji izolačního materiálu, jenž je tvořen výhradně z druhotných surovin. Realizovaný výrobek je šetrný k vnějšímu okolí, poněvadž dochází k úbytku odpadních materiálů na skládkách a ke snižování spotřeby přírodních zdrojů. Základní složku při výrobě izolačního materiálu tvoří odpadní polymery, které podléhají chemickým změnám velmi pomalu. Přidáním granulátu z odpadního skla do polymerní výplně vzniká částicový kompozit. Uspořádání jednotlivých vrstev a hmotnostní poměr pojiva a plniva ovlivňuje hodnotu součinitele tepelné vodivosti izolačního materiálu. Tato hodnota je však závislá také na působení vnějšího prostředí. Měření je zaměřeno na vliv teploty na hodnotu součinitele tepelné vodivosti.",
 address="Magnanimitas",
 booktitle="Mezinárodní stavební konference CzechSTAV 2012",
 chapter="97524",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Magnanimitas",
 year="2012",
 month="october",
 pages="1--5",
 publisher="Magnanimitas",
 type="conference paper"
}