Detail produktu

Světelný nůž s pevnolátkovým laserem

JEDELSKÝ, J. JÍCHA, M.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Laserový světelný nůž slouží pro zviditelnění a měření proudění v kapalném a plynném prostředí. Jde zejména o studium rychlých dějů s 3D charakterem proudového pole ve vzduchu s využitím kouře, He bublinek nebo vnesených částic. Zařízení je tvořeno výkonným laserovým zdrojem světla, složenou optickou soustavou a zařízením pro frekvenční modulaci svazku. Světelný svazek je modelován do světelné stěny (ve tvaru jednoduchého klínu). Zdroj světla umožňuje nastavení geometrie stěny a seřízení konvergence svazku. Jedná se o kompaktní přenosný systém s možností dlouhodobého provozu.

Klíčová slova

Laserový světelný nůž, světelná rovina, zviditelnění proudění, rychlé děje, 3D proudění.

Datum vzniku

01.11.2012

Umístění

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2896/2, 61669 Brno, místnost C3/0213c

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty