Detail produktu

Kyslíkový difuzor

BĚLOHRADSKÝ, P. SKRYJA, P.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Kyslíkový difuzor zajišťuje rovnoměrnou distribuci vysoce čistého kyslíku do proudu spalovacího vzduchu za účelem jeho obohacení, tj. ke zvýšení koncentrace kyslíku v atmosférickém vzduchu.Takto obohacený spalovací vzduch pak výrazně ovlivňuje samotný proces spalování z hlediska emisí, rozložení tepelného toku a tvaru plamene. Difuzor je vložen do vzduchového potrubí před vstupem do hořáku. Do těla difuzoru je vyvrtáno celkem 13 děr, každá o průměru 1 mm. Maximální průtok kyslíku difuzorem je 50 mN3/h při přetlaku 6 bar.

Klíčová slova

Kyslík, hořák, spalování s obohaceným vzduchem

Datum vzniku

01.02.2013

Umístění

ÚPEI FSI VUT v Brně, Technická , Brno, Těžká laboratoř C3

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty