Detail produktu

VTApi: Framework pro správu dat počítačového vidění

CHMELAŘ, P. FRÖML, V. VOLF, T. ZENDULKA, J.

Typ produktu

software

Abstrakt

VTApi, zkráceně Video Teror API (Application Programming Interface) a metodologie je databázové rozhraní pro zpracování a efektivní správu, indexování, vyhledávání a analýzu obrazových, video a přidružených meta dat, které bylo vytvořeno za účelem sjednocení a urychlení vývoje inteligentních aplikací počítačového vidění. VTApi je zloženo na databázi PostgreSQL obsahující rozšíření PostGIS (Geografický Informační Systém), GEOS (Geometry Engine, Open Source) a především OpenCV (Open Source Computer Vision Library).

Klíčová slova

API, OpenCV, multimedia, metadata, management

Datum vzniku

20.12.2012

Umístění

http://vidte.fit.vutbr.cz/vtapi.html

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek

www

Dokumenty